Utrzymanie porządku na placu Pomnika

    Ponowne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie
trawy, sprzątanie otoczenia.
   W pracach udział wzięli: Antoni Sobiczewski, Kazimierz Łęczycki, Witold Durka i Henryk Durka. 
   Serdecznie dziękujemy. 

Dodaj komentarz