Wspólne porządkowanie przy pomniku

       Wspólne działanie członków i sympatyków stowarzyszenia
w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.        W pracach udział wzięli: Tomasz Nasiłowski
i Henryk Durka z synem Marcinem.   Serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz