Święto niepodległości w iganiach

Portal podlasie24.pl   Święto Niepodległości w Iganiach
2012-11-13   11 listopada w Iganiach odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.  Wartę honorową przed pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Iganiami z dnia 10 kwietnia 1831r objęli rekonstruktorzy z 2. pp
Księstwa Warszawskiego w historycznym umundurowaniu i ekwipunku oraz uczniowie z Zespołu Oświatowego w Iganiach.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze przed pomnikiem.
W uroczystościach wzięły udział m.in.: OSP z terenu gminy Siedlce, szkoły podstawowe i gimnazja, organizacje kombatantów. Zebrani wysłuchali recitalu pieśni patriotycznych w wykonaniu Anny Gigiel z
fortepianowym akompaniamentem Tomasza Krezymona. W czasie uroczystości wręczono nagrody młodzieży uczestniczącej w rozgrywanych wcześniej konkursach wiedzy historycznej i sportowych. Uczestnicy
obchodów Święta Niepodległości mieli okazję obejrzeć wystawę plenerową pt. „Powstanie Listopadowe na pocztówkach’ – przygotowaną przez Tomasza Nasiłowskiego. Po zakończeniu części oficjalnej,
żołnierze-rekonstruktorzy dali pokaz strzelania z broni czarno-prochowej.
Na zakończenie serwowano gorącą wojskową grochówkę.
Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie „Nasze Iganie”, Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie i Zespół Oświatowy w Iganiach.

Dodaj komentarz