Wspólne sprzątanie placu przy Pomniku

      Wspólne działanie członków i sympatyków stowarzyszenia w
zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.        W pracach udział wzięli: Janusz Karolczak,
Janusz Mikulski, Antoni Sobiczewski, Roman Chojecki i Henryk Durka. Serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz