Sprzątanie placu przy pomniku Bitwy pod Iganiami

      Ponowne działanie członków stowarzyszenia w zakresie
utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.        W pracach udział wzięli: Tomasz Nasiłowski,
Janusz Mikulski, Antoni Sobiczewski i Henryk Durka. Serdecznie dziękujemy!

Sprzątanie placu przy pomniku Bitwy pod Iganiami
Sprzątanie placu przy pomniku Bitwy pod Iganiami
Sprzątanie placu przy pomniku Bitwy pod Iganiami
Sprzątanie placu przy pomniku Bitwy pod Iganiami
Sprzątanie placu przy pomniku Bitwy pod Iganiami

Dodaj komentarz