Dbamy o nasz pomnik

     Wspólne działanie członków i sympatyków stowarzyszenia w zakresie
utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.        W pracach udział wzięli: Krystyna Mikulska,
Mariusz Jastrzębski, Janusz Mikulski i Henryk Durka. Serdecznie dziękujemy!

Dbamy o nasz pomnik
Dbamy o nasz pomnik
Dbamy o nasz pomnik

Dodaj komentarz