Utrzymanie porządku przy pomniku

      Wspólne działanie członków i sympatyków stowarzyszenia w
zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.        W pracach udział wzięli: Antoni
Sobiczewski, Roman Chojecki i Henryk Durka z synem Marcinem.   Serdecznie dziękujemy!

vi walne zebranie członków

      W dniu dzisiejszym odbyło się VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasze Iganie”. Spotkanie miało
miejsce w świetlicy Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.       
Poruszano następujące zagadnienia:
   – sprawozdanie Zarządu z pracy stowarzyszenia w 2012r,
   – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu stowarzyszenia w 2012r,
   – udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2012r,
   – przyjęcie „Planu pracy Zarządu na 2013r”,
   – przyjęcie „Planu budżetu stowarzyszenia na 2013r”.         W wyniku przeprowadzonych głosowań, udzielono Zarządowi absolutorium i przyjęto plan pracy Zarządu i plan
budżetu na 2013r.   Więcej zdjęć w zakladce GALERIA

182. rocznica bitwy pod iganiami

    Przed pomnikiem Bitwy pod Iganiami odbyły się uroczystości 182-ej rocznicy bitwy z 10 kwietnia 1831
roku. Organizatorem był Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. W imieniu stowarzyszenia wiązankę kwiatów złożyli Henryk Durka – prezes Zarządu, Mikulska Krystyna  i Roman Chojecki –
czlonkowie stowarzyszenia. Piękną wiązankę kwiatów przygotowała Krystyna Mikulska.
    
    Wcześniej zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów przed pomnikiem kapitana Hipolita Stokowskiego. Hołd pamięci kapitanowi oddali Krystyna Mikulska, Janusz Mikulski i Henryk
Durka.   Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

„Ognisko ’13”

      Odbyło się „Ognisko ’13” – impreza integracyjna dla mieszkańców Igań i sympatyków naszej małej ojczyzny. Przy
rozpalonym ognisku odbywało się pieczenie kiełbasek, poznawanie sąsiadów, wspólne zabawy. Dzieci korzystały z dwóch kuligów, które woziły uczestników ogniska po pięknej, igańskiej
okolicy. Przygrywająca muzyka zachęciła niektórych do tańca. Była również muzyka „żywa” na akordeonie, w wykonaniu członka naszego stowarzyszenia Janusza Smagłowskiego.     Serdecznie dziękujemy uczestnikom zabawy i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej, jakże udanej,
imprezy.     Więcej zdjęć w zakładce Galeria.

Zapraszamy na „Ognisko ’13”

     Zapraszamy mieszkańców Igań na „Ognisko ’13” które odbędzie się 27 stycznia 2013r. Miejsce ogniska: leśna polana
między Przecami a Świdnicą. Początek: godz. 12.00. Dla dzieci będzie dwoje sań, dla wszystkich pieczenie kiełbasek na ognisku. Zapraszamy!