wystawa „Iganie 1831” i promocja książki „Iganie wczoraj i dziś” w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

                W dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach otwarto wystawę
„Iganie 1831” połączoną z promocją książki pn. „Iganie wczoraj i dziś” pod redakcją dr. Rafała Dmowskiego.                 Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Andrzej
Matuszewicz – dyrektor Muzeum. Po powitaniu przybyłych na tę wystawę, oddał głos prezesowi stowarzyszenia Nasze Iganie, Henrykowi Durce. Prezes w swoim krótkim przemówieniu podziękował za gościnę w
tak szacownych murach i powiedział kilka zdań o działalności stowarzyszenia. Następnie skupił się na ostatniej pozycji wydawniczej stowarzyszenia, jaką jest książka  pn. „Iganie wczoraj i dziś”
pod redakcją dr. Rafała Dmowskiego. Mówiąc o pracy nad jej powstaniem, komplementował wysiłek autorów poszczególnych rozdziałów i wyraził swoje dla nich uznanie. Przybliżenia treści i omówienia zawartości książki dokonał dr Rafał Dmowski, pod którego redakcją publikacja
powstała. Wyrazem wdzięczności ze strony stowarzyszenia było wręczenie specjalnych podziękowań dla autorów, przygotowane w formie dyplomów. Należy nadmienić, iż wszyscy autorzy wykonali swoją pracę
bezpłatnie pro publico bono. Aby publikacja mogła powstać, niezbędny był wkład finansowy na jej przygotowanie do wydania. Książkę sponsorowały firmy, instytucje i osoby prywatne (patrz w zakładce
Darczyńcy). Również dla nich zostały przygotowane i wręczone dyplomy-podziękowania. Gratulacje i podziękowania dla autorów i sponsorów wręczali Henryk Durka – prezes stowarzyszenia i Janusz
Mikulski – sekretarz stowarzyszenia. Następnie głos został przekazany Tomaszowi Nasiłowskiemu – członkowi Zarządu stowarzyszenia. Podziękował on jeszcze
raz dyrekcji Muzeum za zorganizowanie wystawy i omówił konkurs plastyczny, jaki z okazji rocznicy bitwy został przeprowadzony w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach. Następnie wręczył dyplomy
uczennicom za trzy najlepsze prace i podziękowanie na ręce dyr. Marii Harke za zorganizowanie tegoż konkursu. Kolejnym miłym punktem programu było wręczenie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Nasze Iganie dr. Rafałowi
Dmowskiemu. Uroczystego wręczenia legitymacji i srebrnej odznaki dokonali Henryk Durka – prezes Zarządu i Janusz Mikulski – sekretarz Zarządu. Honorowe członkostwo zostało przyznane mocą specjalnej
uchwały z dnia 3 kwietnia 2014 r VII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasze Iganie za szczególne zasługi dla stowarzyszenia. Uhonorowany dziękując za wyróżnienie deklarował dalszą chęć
współpracy ze stowarzyszeniem. Następnie głos zabrał Mariusz Krasuski – komisarz wystawy „Iganie 1831”, przybliżając wszystkim obecnym rodzaj i
ilość eksponatów zgromadzonych na tejże wystawie. W ostatnim słowie podziękowanie za przybycie i zaproszenie na zwiedzanie wystawy wygłosił dyr. Andrzej
Matuszewicz. 

Foto – Krzysztof Foryszewski Foto – Marcin Durka

Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa

Dodaj komentarz