III Rajd Rowerowy Stowarzyszenia nasze Iganie

        Stowarzyszenie „Nasze Iganie” po raz kolejny organizowało w dniu 13 września 2014r  „III Rajd Rowerowy
Stowarzyszenia Nasze Iganie”. Trasa rajdu wiodła od Igań do Chodowa i z powrotem inną drogą do Igań. Rajd o przewidywanej długości 30km rozpoczęliśmy spod pomnika
upamiętniającego bitwę pod Iganiami z 10 kwietnia 1831r. Wcześniej odbyła się rejestracja uczestników – zebrało się nas 26 osób, i podano krótką informację o zasadach bezpieczeństwa przy poruszaniu
się w kolumnach rowerowych. Komandorem rajdu „Ścieżkami historii gminy Siedlce” został Tomasz Nasiłowski. Równo o godzinie 10.00 wyruszyliśmy w trasę rajdu. Przystankiem odpoczynkowym był Chodów, w
którym to na uczestników rajdu czekało rozpalone ognisko, kiełbaski do pieczenia i napoje. Należy zaznaczyć, iż uczestnicy rajdu zostali serdecznie przyjęci przez radnego powiatu siedleckiego Marka
Plichtę i Macieja Ciekota. W czasie tejże przerwy w rajdzie, prelekcję na temat historii miejscowości Chodów przeprowadzili wyżej wymienieni gospodarze krótkiej gościny.                 Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do Igań.
Uczestnikom rajdu towarzyszył wóz techniczno-serwisowy rajdu, zapewniony przez organizatorów.                 Po powrocie do Igań, przed pomnikiem bitwy,
organizatorzy podziękowali uczestnikom za tak liczny udział w rajdzie. Staraniem organizatorów każdy z uczestników został obdarowany upominkiem okolicznościowym. Specjalne podziękowania od
organizatorów otrzymał najstarszy uczestnik naszego rajdu Michał Łazowski rocznik 1931 (kondycyjny przykład dla wielu z nas).                 Serdeczne podziękowania dla uczestników, sponsorów
i organizatorów.           

III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie
III rajd rowerowy stowarzyszenia nasze iganie

Dodaj komentarz