rejestracja w krs

     Rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Od tego dnia mamy już pełne prawo do
używania nazwy „Stowarzyszenie Nasze Iganie”.

Dodaj komentarz