I walne zebranie członków

    Odbyło się I Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru władz statutowych stowarzyszenia, tj.:
Zarząd z prezesem i Komisję Rewizyjną.

Dodaj komentarz