mamy własne logo

   Opracowanie logo Stowarzyszenia „Nasze Iganie” i nieodpłatne przekazanie na rzecz stowarzyszenia praw
własności znaku graficznego przez Pana Antoniego Prekurata i jego syna Radosława.
    Serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz