II Walne zebranie członków

     Odbyło się II Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym przyjęto „Regulamin pracy zarządu” i „Regulamin
pracy komisji rewizyjnej” oraz „Plan pracy zarządu na 2009r.”

Dodaj komentarz