Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe

    Wspólne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie i
wywożenie trawy, usunięcie innych nieczystości.
    W pracach brali udział: Jurek Dmowski z mamą, Piotr Kleszko z synem Mateuszem, Krystyna Mikulska, Zbigniew Cielemęcki, Janusz Umięcki z synem, Agnieszka Cieniuch-Krawczun z mężem
Arturem, Antoni Sobiczewski, Waldek Borkowski, Heniek Durka z synem Marcinem. 
    Prace zostały dokończone następnego dnia.  
    Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział, zaangażowanie własne i niezbędnego sprzętu.

Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe
Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe
Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe
Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe
Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe

Dodaj komentarz