Dziękujemy za zaangażowanie w porządki przy pomniku

    Powtórne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie
trawy, usunięcie innych nieczystości.
    W pracach udział wzięli: Krystyna i Janusz Mikulscy, Marek Raczyński, Janusz Nowiński, Henryk Durka z synami Marcinem i Damianem.        Serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz