III walne zebranie czlonków

      W dniu dzisiejszym odbyło się III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasze Iganie”. Spotkanie miało
miejsce w świetlicy Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.       
Poruszano następujące zagadnienia:  
   – sprawozdanie Zarządu z pracy stowarzyszenia w 2009r,
   – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu stowarzyszenia,
   – udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2009r,
   – przyjęcie „Planu pracy Zarządu na 2010r”,
   – przyjęcie „Planu budżetu stowarzyszenia na 2010r”.       W wyniku przeprowadzonych głosowań, udzielono Zarządowi absolutorium i przyjęto plan pracy Zarządu i plan budżetu na
2010r.

Dodaj komentarz