Razem pracujemy przy pomniku

     Wspólne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod
Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.     W pracach udział wzięli: Jerzy Dmowski, Janusz Mikulski, Witold
Durka, Roman Chojecki i Henryk Durka z synami Marcinem i Damianem.   Serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz