iv walne zebranie członków stowarzyszenia

      W dniu dzisiejszym odbyło się IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasze Iganie”. Spotkanie
miało miejsce w świetlicy Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.       
Poruszano następujące zagadnienia:
   – sprawozdanie Zarządu z pracy stowarzyszenia w 2010r,
   – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu stowarzyszenia w 2010r,
   – udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2010r,
   – przyjęcie „Planu pracy Zarządu na 2011r”,
   – przyjęcie „Planu budżetu stowarzyszenia na 2011r”.         W wyniku przeprowadzonych głosowań, udzielono Zarządowi absolutorium i przyjęto plan pracy Zarządu i plan
budżetu na 2011r.

Dodaj komentarz