obchody narodowego święta niepodległości

   
 Tradycyjnie jak co roku, dziś o godz. 12.00 rozpoczęły się przed pomnikiem „Bitwy pod Iganiami” uroczyste obchody Święta Niepodległości. Prowadzenie uroczystości objął Janusz
Mikulski – sekretarz Zarządu naszego stowarzyszenia. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych zebrani wysłuchali hymnu państwowego, po czym prowadzący przywitał gości zgromadzonych na
naszej uroczystości. Następnie zebrani wysłuchali krótkiego występu młodzieży z Zespołów Oświatowych z terenu naszej gminy. Były to recytacje poezji patriotycznej i wykonania pieśni
patriotycznych. Niejednej osobie łezka zakręciła się w oku wskutek wzruszenia wywołanego
wysłuchaniem pięknych recytacji poezji i pieśni patriotycznych.      
W dalszej części uroczystości nastąpiło składanie kwiatów, wieńców i wiązanek przed pomnikiem przez delegacje gości i młodzież ze szkół gminy Siedlce. W imieniu stowarzyszenia wieniec składał
prezes Henryk Durka z Krystyną Mikulską i Agnieszką Cieniuch, członkami stowarzyszenia. Piękny wieniec został przygotowany przez Krystynę Mikulską.     
Następnie wręczono nagrody dla najlepszych uczniów w rozegranych „Gminnych konkursach poezji i pieśni patriotycznej”. Nagrody dla zwycięzców wręczali: wójt gminy Siedlce –  Mirosław
Bieniek, dyrektor GOK w Siedlcach z/s w Chodowie – Krzysztof Chromiński, dyrektor Zespolu Oświatowego w Nowych Iganiach – Maria Harke  i prezes Stowarzyszenia „Nasze Iganie” – Henryk
Durka.     
W dalszej części uroczystości nastąpiła niespodzianka. Praca naszego członka honorowego stowarzyszenia Rafała Dmowskiego, została zauważona przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oddział w
Siedlcach. Wyrazem tego było wręczenie medalu 30-lecia ZŻWP dr. Rafałowi Dmowskiemu przez prezesa siedleckiego oddziału – majora Tadeusza Buzuka. Uhonorowany pełnił wartę honorową przy pomniku
podczas naszej uroczystości.      Po
wyprowadzeniu sztandarów, podziękowania przybyłym gościom i organizatorom złożył prezes stowarzyszenia – Henryk Durka, i zaprosił na poczęstunek gorącą żołnierską grochówką i pysznym
bigosem.                 Uroczystościom
towarzyszyli strażacy z OSP z terenu gminy Siedlce, którzy zaprezentowali swoje wozy bojowe. Również odwiedzili nas rekonstruktorzy z grupy „Maczki ‘74”, prezentując swoje odrestaurowane pojazdy z
okresu II wojny światowej. Pojazdy stanowiły obiekt szczególnego zainteresowania rodziców z małymi dziećmi. No, bo przecież, kto w dzieciństwie nie chciał być strażakiem lub żołnierzem.         
Nie zawiedli nas również w tym roku przyjaciele z Grupy Rekonstrukcji Historycznych 2. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Przybyli do nas w umundurowaniu z epoki, aby zaciągnąć wartę honorową
przed pomnikiem na czas trwania uroczystości. Występowali w składzie: Rafał Dmowski, Mariusz Krupa i Michał Zakabłukowski.        Dziękujemy wszystkim i
zapraszamy za rok!Główny organizator: Stowarzyszenie „Nasze Iganie”Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek
Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie, 
                               Zespół Oświatowy w Nowych IganiachPatroni
medialni:       Katolickie Radio Podlasie,   portal podlasie24.pl   Więcej zdjęć w zakładce Galeria

Foto – Jerzy Bareja Foto – Marcin Durka    

III Rajd Rowerowy Stowarzyszenia nasze Iganie

        Stowarzyszenie „Nasze Iganie” po raz kolejny organizowało w dniu 13 września 2014r  „III Rajd Rowerowy
Stowarzyszenia Nasze Iganie”. Trasa rajdu wiodła od Igań do Chodowa i z powrotem inną drogą do Igań. Rajd o przewidywanej długości 30km rozpoczęliśmy spod pomnika
upamiętniającego bitwę pod Iganiami z 10 kwietnia 1831r. Wcześniej odbyła się rejestracja uczestników – zebrało się nas 26 osób, i podano krótką informację o zasadach bezpieczeństwa przy poruszaniu
się w kolumnach rowerowych. Komandorem rajdu „Ścieżkami historii gminy Siedlce” został Tomasz Nasiłowski. Równo o godzinie 10.00 wyruszyliśmy w trasę rajdu. Przystankiem odpoczynkowym był Chodów, w
którym to na uczestników rajdu czekało rozpalone ognisko, kiełbaski do pieczenia i napoje. Należy zaznaczyć, iż uczestnicy rajdu zostali serdecznie przyjęci przez radnego powiatu siedleckiego Marka
Plichtę i Macieja Ciekota. W czasie tejże przerwy w rajdzie, prelekcję na temat historii miejscowości Chodów przeprowadzili wyżej wymienieni gospodarze krótkiej gościny.                 Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do Igań.
Uczestnikom rajdu towarzyszył wóz techniczno-serwisowy rajdu, zapewniony przez organizatorów.                 Po powrocie do Igań, przed pomnikiem bitwy,
organizatorzy podziękowali uczestnikom za tak liczny udział w rajdzie. Staraniem organizatorów każdy z uczestników został obdarowany upominkiem okolicznościowym. Specjalne podziękowania od
organizatorów otrzymał najstarszy uczestnik naszego rajdu Michał Łazowski rocznik 1931 (kondycyjny przykład dla wielu z nas).                 Serdeczne podziękowania dla uczestników, sponsorów
i organizatorów.           

sprzątanie otoczenia pomnika

 
   Wspólne działanie
członków i sympatyków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.       W
pracach udział wzięli: Krystyna Mikulska, Marcin Durka i Henryk Durka.   Serdecznie
dziękujemy!

wystawa „Iganie 1831” i promocja książki „Iganie wczoraj i dziś” w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

                W dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach otwarto wystawę
„Iganie 1831” połączoną z promocją książki pn. „Iganie wczoraj i dziś” pod redakcją dr. Rafała Dmowskiego.                 Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Andrzej
Matuszewicz – dyrektor Muzeum. Po powitaniu przybyłych na tę wystawę, oddał głos prezesowi stowarzyszenia Nasze Iganie, Henrykowi Durce. Prezes w swoim krótkim przemówieniu podziękował za gościnę w
tak szacownych murach i powiedział kilka zdań o działalności stowarzyszenia. Następnie skupił się na ostatniej pozycji wydawniczej stowarzyszenia, jaką jest książka  pn. „Iganie wczoraj i dziś”
pod redakcją dr. Rafała Dmowskiego. Mówiąc o pracy nad jej powstaniem, komplementował wysiłek autorów poszczególnych rozdziałów i wyraził swoje dla nich uznanie. Przybliżenia treści i omówienia zawartości książki dokonał dr Rafał Dmowski, pod którego redakcją publikacja
powstała. Wyrazem wdzięczności ze strony stowarzyszenia było wręczenie specjalnych podziękowań dla autorów, przygotowane w formie dyplomów. Należy nadmienić, iż wszyscy autorzy wykonali swoją pracę
bezpłatnie pro publico bono. Aby publikacja mogła powstać, niezbędny był wkład finansowy na jej przygotowanie do wydania. Książkę sponsorowały firmy, instytucje i osoby prywatne (patrz w zakładce
Darczyńcy). Również dla nich zostały przygotowane i wręczone dyplomy-podziękowania. Gratulacje i podziękowania dla autorów i sponsorów wręczali Henryk Durka – prezes stowarzyszenia i Janusz
Mikulski – sekretarz stowarzyszenia. Następnie głos został przekazany Tomaszowi Nasiłowskiemu – członkowi Zarządu stowarzyszenia. Podziękował on jeszcze
raz dyrekcji Muzeum za zorganizowanie wystawy i omówił konkurs plastyczny, jaki z okazji rocznicy bitwy został przeprowadzony w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach. Następnie wręczył dyplomy
uczennicom za trzy najlepsze prace i podziękowanie na ręce dyr. Marii Harke za zorganizowanie tegoż konkursu. Kolejnym miłym punktem programu było wręczenie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Nasze Iganie dr. Rafałowi
Dmowskiemu. Uroczystego wręczenia legitymacji i srebrnej odznaki dokonali Henryk Durka – prezes Zarządu i Janusz Mikulski – sekretarz Zarządu. Honorowe członkostwo zostało przyznane mocą specjalnej
uchwały z dnia 3 kwietnia 2014 r VII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasze Iganie za szczególne zasługi dla stowarzyszenia. Uhonorowany dziękując za wyróżnienie deklarował dalszą chęć
współpracy ze stowarzyszeniem. Następnie głos zabrał Mariusz Krasuski – komisarz wystawy „Iganie 1831”, przybliżając wszystkim obecnym rodzaj i
ilość eksponatów zgromadzonych na tejże wystawie. W ostatnim słowie podziękowanie za przybycie i zaproszenie na zwiedzanie wystawy wygłosił dyr. Andrzej
Matuszewicz. 

Foto – Krzysztof Foryszewski Foto – Marcin Durka

183 rocznica bitwy pod iganiami

    Przed pomnikiem Bitwy pod Iganiami odbyły się uroczystości 183-ej rocznicy bitwy z 10 kwietnia 1831 roku. Organizatorem był
Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. W imieniu stowarzyszenia wiązankę kwiatów złożyli Henryk Durka – prezes Zarządu i Mikulski Janusz – sekretarz stowarzyszenia. Piękne wiązanki kwiatów przygotowała Krystyna Mikulska.     
    Wcześniej zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów przed pomnikiem kapitana Hipolita Stokowskiego. Hołd pamięci kapitanowi oddali Krystyna Mikulska i Janusz
Mikulski.   Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

Autor zdjęć – Krzysztof foryszewski Autor zdjęć – Marcin Durka