185 rocznica bitwy pod Iganiami.

W dniu 8 kwietnia odbyły się pod Pomnikiem w Iganiach   uroczystości obchodów 185 rocznicy bitwy stoczonej w dniu 10 kwietnia 1831 roku. Tradycyjnie organizatorem był Zespół Oświatowy w
Nowych Iganiach. W  uroczystościach wzięli udział  przedstawiciele władz samorządu województwa Mazowieckiego, powiatu, miasta i gminy Siedlce, zespoły oświatowe, przedstawiciele Wojska
Polskiego, kombatanci, Związek Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach, OSP z terenu gminy, PTTK, Harcerze,  motocykliści oraz mieszkańcy. Po okolicznościowych przemówieniach złożono
wieńce i wiązanki w hołdzie poległym powstańcom listopadowym. Stowarzyszeniew Nasze Iganie reprezentowali: Pani Krystyna i Janusz Mikulscy oraz Henryk Durka. Po części oficjalnej oraz artystycznej w
wykonaniu uczniów szkoły w Iganiach uczestnicy zostali poczęstowani wojskową grochówką.

Fot. Sławomir Sadłowski

185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.
185 rocznica bitwy pod Iganiami.

Dodaj komentarz