drugi duathlon „ściganie”

9 kwietnia w Nowych Iganiach odbył się II Duathlon „ŚćIganie” . Tym razem o puchar Wójta Gminy Siedlce. W organizację imprezy zaangażowanych było bardzo wiele osób ze Stowarzyszenia Leniwce.pl
oraz Triathlon Siedlce Club, padły należne podziękowania dla wójta H. Brodowskiego za wsparcie finansowe, dla sołtysa Nowych Igań R. Chojeckiego za pomoc w organizacji, dla OSP za zabezpieczenie
imprezy. Stowarzyszenie Nasze Iganie wziąło na siebie obowiązek zapewnienia ciepłych napojów oraz posiłku. Dziękujemy członkom  stowarzysznia oraz  mieszkańcom Igań : Panu Arturowi
Prusaczykowi(NZOZ Centrum) za zapewnienie opieki medycznej, Pani Lidii Kowalskiej i Izie Ornoch za przepyszną wojskową grochówkę, Paniom Kindze i Karolinie Jastrzębskiej oraz Ewie Chomce za podawanie
ciepłej zupy oraz napojów uczestnikom i gościom zawodów. fot. Mariusz Drabio

drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon
drugi duathlon

Dodaj komentarz