ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie

15 kwietnia w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach odbyło się IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasze Iganie. Podsumowaliśmy rok ubiegły i zaplanowaliśmy działania na rok 2016. Wiele uwagi
poświęciliśmy planom związanym z pracami archeologicznymi i badawczymi na terenie Igań oraz działaniom mającym na celu ratowanie naszych zabytków. Była również propozycja zmiany logo stowarzyszenia,
która nie została przyjęta w głosowaniu. Dziękuję za przybycie członkom zwyczajnym i honorowym stowarzyszenia oraz gościom – Prezes Tomasz Nasiłowski. fot. Rafał Dmowski.

ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie
ix walne zebranie członków stowarzyszenia nasze iganie

Dodaj komentarz