drugi duathlon „ściganie”

9 kwietnia w Nowych Iganiach odbył się II Duathlon „ŚćIganie” . Tym razem o puchar Wójta Gminy Siedlce. W organizację imprezy zaangażowanych było bardzo wiele osób ze Stowarzyszenia Leniwce.pl
oraz Triathlon Siedlce Club, padły należne podziękowania dla wójta H. Brodowskiego za wsparcie finansowe, dla sołtysa Nowych Igań R. Chojeckiego za pomoc w organizacji, dla OSP za zabezpieczenie
imprezy. Stowarzyszenie Nasze Iganie wziąło na siebie obowiązek zapewnienia ciepłych napojów oraz posiłku. Dziękujemy członkom  stowarzysznia oraz  mieszkańcom Igań : Panu Arturowi
Prusaczykowi(NZOZ Centrum) za zapewnienie opieki medycznej, Pani Lidii Kowalskiej i Izie Ornoch za przepyszną wojskową grochówkę, Paniom Kindze i Karolinie Jastrzębskiej oraz Ewie Chomce za podawanie
ciepłej zupy oraz napojów uczestnikom i gościom zawodów. fot. Mariusz Drabio

185 rocznica bitwy pod Iganiami.

W dniu 8 kwietnia odbyły się pod Pomnikiem w Iganiach   uroczystości obchodów 185 rocznicy bitwy stoczonej w dniu 10 kwietnia 1831 roku. Tradycyjnie organizatorem był Zespół Oświatowy w
Nowych Iganiach. W  uroczystościach wzięli udział  przedstawiciele władz samorządu województwa Mazowieckiego, powiatu, miasta i gminy Siedlce, zespoły oświatowe, przedstawiciele Wojska
Polskiego, kombatanci, Związek Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach, OSP z terenu gminy, PTTK, Harcerze,  motocykliści oraz mieszkańcy. Po okolicznościowych przemówieniach złożono
wieńce i wiązanki w hołdzie poległym powstańcom listopadowym. Stowarzyszeniew Nasze Iganie reprezentowali: Pani Krystyna i Janusz Mikulscy oraz Henryk Durka. Po części oficjalnej oraz artystycznej w
wykonaniu uczniów szkoły w Iganiach uczestnicy zostali poczęstowani wojskową grochówką.

Fot. Sławomir Sadłowski