Czas epidemii.

Słów kilka o tym czego nie było i czego nie będzie w związku z sytuacją epidemiologiczną… Nie było sprzątania lasu planowanego na połowę marca… nie było Operacji Czysta Rzeka planowanej na koniec marca… nie było pikniku przy ognisku w związku z pierwszym dniem wiosny… nie było planowanej na ubiegły weekend rekonstrukcji (zapowiadał się udział ok. 50 – 60 rekonstruktorów w tym artyleria) bitwy pod Iganiami połączonej z wystawą pamiątek , która miała odbyć się w Mościbrodach… Oczywiście nie będzie też uroczystych obchodów 189 rocznicy bitwy pod pomnikiem w Iganiach… na razie nie będzie też do odwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Nasze Iganie… prawdopodobnie nie będzie również wycieczki autokarowej planowanej na koniec maja… Być może przynajmniej odbędzie się III Dzień Muchawki planowany na pierwszą sobotę lipca. Pozostając w nadziei wielkiej na powrót do normalności życzymy wszystkim zdrowia.