WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

W DNIU 8 CZERWCA 2022 ROKU O 17.30 W ZO W NOWYCH IGANIACH ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZE IGANIE.