poznajemy iganie – spacerek rowerowy – 10 lipca 2022.

 

Stowarzyszenie Nasze Iganie zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z historią Igań na kilkukilometrowy spacerek rowerowy w czasie którego poznacie historię naszej miejscowości. Będzie o:
– historii majątku Iganie
– bitwie z 10 kwietnia 1831 roku
– Trakcie Brzeskim i kolei
– zabytkach i miejscach pamięci
Spotykamy się o 15.00 przy pomniku w Iganiach. Osoby niepełnoletnie tylko z opiekunem.