Szósty Rajd Rowerowy Stowarzyszenia Nasze Iganie.

Już po raz szósty odbył się rowerowy rajd naszego Stowarzyszenia organizowany jak zawsze w drugą sobotę września.

Trasa : Iganie – Kotuń – Chlewiska – Iganie.
Start przy Pomniku w Iganiach.
9.45 – zapisy na listę startową(nieletni tylko z opiekunem).
10.00 – start .
11.30 – zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.
13.30 – Reymontówka w Chlewiskach – zwiedzanie dworu i ognisko.
16.30 – zakończenie.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Siedlcach każdy z 20 uczestników otrzymał koszulkę rajdową, mogliśmy też zwiedzić dwór w Chlewiskach i odpocząć przy ognisku w otaczającym go parku.

Pogoda jak zwykle dopisała, kondycja również. Przebyliśmy trasę ok. 30 km.

Fot. T. Nasiłowski.

I noworoczny Turniej piłki nożnej o puchar prezesa stowarzyszenia nasze iganie

Stowarzyszenie „Nasze Iganie” wraz z Zespołem Oświatowym w Nowych
Iganiach zorganizowało w dniu dzisiejszym Pierwszy Noworoczny Turniej Piłki Nożnej „Futsal” o Puchar Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Iganie”.   Turniej rozegrano na obiektach Zespołu Oświatowego w Nowych
Iganiach, zapewniając do obsługi zawodów kwalifikowanych sędziów piłkarskich i dyplomowaną pielęgniarkę. Zawody były przeznaczone dla osób zamieszkałych bądź zatrudnionych w firmach, zakładach pracy,
własnych gospodarstwach  jak również pracowników administracji samorządowej, działających na terenie Gminy Siedlce. Do rywalizacji zgłosiły się drużyny z następujących firm: APIS Ujrzanów,
BOZAMET Ujrzanów, TRAPER Nowe Opole, OSP Nowe Opole i MIX – złożona z rodziców uczniów ZO Nowe Iganie. W celu wyłonienia zwycięzców rozegrano 10 spotkań, strzelając łącznie 35 bramek. W turnieju
wzięło aktywny udział 40 zawodników.      Trzem najlepszym drużynom turnieju organizatorzy wręczyli
pamiątkowe puchary oraz wręczyli nagrody niespodzianki dla najlepszego strzelca i najskuteczniejszego bramkarza. Nagrody wręczali: Maria Harke – dyrektor ZO Nowe Iganie, Henryk Durka – prezes
Stowarzyszenia Nasze Iganie, Agnieszka Cieniuch i Tomasz Nasiłowski – członkowie Zarządu Stowarzyszenia Nasze Iganie.  Zarządzającym całością od strony organizacyjnej był Piotr Szkop –
nauczyciel wf z ZO Nowe Iganie.   Klasyfikacja zespołowa:                   I miejsce – MIX ZO Nowe Iganie                 II miejsce – BOZAMET Ujrzanów                 III miejsce – APIS Ujrzanów   Królem strzelców został Tomasz Wereda z APIS Ujrzanów – 6
bramek. Najlepszym bramkarzem został Bartosz Sawicki z MIX ZO Nowe
Iganie.   Dziękujemy wszystkim i zapraszamy za rok! Foto – Piotr Szkop

obchody narodowego święta niepodległości

   
 Tradycyjnie jak co roku, dziś o godz. 12.00 rozpoczęły się przed pomnikiem „Bitwy pod Iganiami” uroczyste obchody Święta Niepodległości. Prowadzenie uroczystości objął Janusz
Mikulski – sekretarz Zarządu naszego stowarzyszenia. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych zebrani wysłuchali hymnu państwowego, po czym prowadzący przywitał gości zgromadzonych na
naszej uroczystości. Następnie zebrani wysłuchali krótkiego występu młodzieży z Zespołów Oświatowych z terenu naszej gminy. Były to recytacje poezji patriotycznej i wykonania pieśni
patriotycznych. Niejednej osobie łezka zakręciła się w oku wskutek wzruszenia wywołanego
wysłuchaniem pięknych recytacji poezji i pieśni patriotycznych.      
W dalszej części uroczystości nastąpiło składanie kwiatów, wieńców i wiązanek przed pomnikiem przez delegacje gości i młodzież ze szkół gminy Siedlce. W imieniu stowarzyszenia wieniec składał
prezes Henryk Durka z Krystyną Mikulską i Agnieszką Cieniuch, członkami stowarzyszenia. Piękny wieniec został przygotowany przez Krystynę Mikulską.     
Następnie wręczono nagrody dla najlepszych uczniów w rozegranych „Gminnych konkursach poezji i pieśni patriotycznej”. Nagrody dla zwycięzców wręczali: wójt gminy Siedlce –  Mirosław
Bieniek, dyrektor GOK w Siedlcach z/s w Chodowie – Krzysztof Chromiński, dyrektor Zespolu Oświatowego w Nowych Iganiach – Maria Harke  i prezes Stowarzyszenia „Nasze Iganie” – Henryk
Durka.     
W dalszej części uroczystości nastąpiła niespodzianka. Praca naszego członka honorowego stowarzyszenia Rafała Dmowskiego, została zauważona przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oddział w
Siedlcach. Wyrazem tego było wręczenie medalu 30-lecia ZŻWP dr. Rafałowi Dmowskiemu przez prezesa siedleckiego oddziału – majora Tadeusza Buzuka. Uhonorowany pełnił wartę honorową przy pomniku
podczas naszej uroczystości.      Po
wyprowadzeniu sztandarów, podziękowania przybyłym gościom i organizatorom złożył prezes stowarzyszenia – Henryk Durka, i zaprosił na poczęstunek gorącą żołnierską grochówką i pysznym
bigosem.                 Uroczystościom
towarzyszyli strażacy z OSP z terenu gminy Siedlce, którzy zaprezentowali swoje wozy bojowe. Również odwiedzili nas rekonstruktorzy z grupy „Maczki ‘74”, prezentując swoje odrestaurowane pojazdy z
okresu II wojny światowej. Pojazdy stanowiły obiekt szczególnego zainteresowania rodziców z małymi dziećmi. No, bo przecież, kto w dzieciństwie nie chciał być strażakiem lub żołnierzem.         
Nie zawiedli nas również w tym roku przyjaciele z Grupy Rekonstrukcji Historycznych 2. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Przybyli do nas w umundurowaniu z epoki, aby zaciągnąć wartę honorową
przed pomnikiem na czas trwania uroczystości. Występowali w składzie: Rafał Dmowski, Mariusz Krupa i Michał Zakabłukowski.        Dziękujemy wszystkim i
zapraszamy za rok!Główny organizator: Stowarzyszenie „Nasze Iganie”Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek
Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie, 
                               Zespół Oświatowy w Nowych IganiachPatroni
medialni:       Katolickie Radio Podlasie,   portal podlasie24.pl   Więcej zdjęć w zakładce Galeria

Foto – Jerzy Bareja Foto – Marcin Durka    

III Rajd Rowerowy Stowarzyszenia nasze Iganie

        Stowarzyszenie „Nasze Iganie” po raz kolejny organizowało w dniu 13 września 2014r  „III Rajd Rowerowy
Stowarzyszenia Nasze Iganie”. Trasa rajdu wiodła od Igań do Chodowa i z powrotem inną drogą do Igań. Rajd o przewidywanej długości 30km rozpoczęliśmy spod pomnika
upamiętniającego bitwę pod Iganiami z 10 kwietnia 1831r. Wcześniej odbyła się rejestracja uczestników – zebrało się nas 26 osób, i podano krótką informację o zasadach bezpieczeństwa przy poruszaniu
się w kolumnach rowerowych. Komandorem rajdu „Ścieżkami historii gminy Siedlce” został Tomasz Nasiłowski. Równo o godzinie 10.00 wyruszyliśmy w trasę rajdu. Przystankiem odpoczynkowym był Chodów, w
którym to na uczestników rajdu czekało rozpalone ognisko, kiełbaski do pieczenia i napoje. Należy zaznaczyć, iż uczestnicy rajdu zostali serdecznie przyjęci przez radnego powiatu siedleckiego Marka
Plichtę i Macieja Ciekota. W czasie tejże przerwy w rajdzie, prelekcję na temat historii miejscowości Chodów przeprowadzili wyżej wymienieni gospodarze krótkiej gościny.                 Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do Igań.
Uczestnikom rajdu towarzyszył wóz techniczno-serwisowy rajdu, zapewniony przez organizatorów.                 Po powrocie do Igań, przed pomnikiem bitwy,
organizatorzy podziękowali uczestnikom za tak liczny udział w rajdzie. Staraniem organizatorów każdy z uczestników został obdarowany upominkiem okolicznościowym. Specjalne podziękowania od
organizatorów otrzymał najstarszy uczestnik naszego rajdu Michał Łazowski rocznik 1931 (kondycyjny przykład dla wielu z nas).                 Serdeczne podziękowania dla uczestników, sponsorów
i organizatorów.           

wystawa „Iganie 1831” i promocja książki „Iganie wczoraj i dziś” w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

                W dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach otwarto wystawę
„Iganie 1831” połączoną z promocją książki pn. „Iganie wczoraj i dziś” pod redakcją dr. Rafała Dmowskiego.                 Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Andrzej
Matuszewicz – dyrektor Muzeum. Po powitaniu przybyłych na tę wystawę, oddał głos prezesowi stowarzyszenia Nasze Iganie, Henrykowi Durce. Prezes w swoim krótkim przemówieniu podziękował za gościnę w
tak szacownych murach i powiedział kilka zdań o działalności stowarzyszenia. Następnie skupił się na ostatniej pozycji wydawniczej stowarzyszenia, jaką jest książka  pn. „Iganie wczoraj i dziś”
pod redakcją dr. Rafała Dmowskiego. Mówiąc o pracy nad jej powstaniem, komplementował wysiłek autorów poszczególnych rozdziałów i wyraził swoje dla nich uznanie. Przybliżenia treści i omówienia zawartości książki dokonał dr Rafał Dmowski, pod którego redakcją publikacja
powstała. Wyrazem wdzięczności ze strony stowarzyszenia było wręczenie specjalnych podziękowań dla autorów, przygotowane w formie dyplomów. Należy nadmienić, iż wszyscy autorzy wykonali swoją pracę
bezpłatnie pro publico bono. Aby publikacja mogła powstać, niezbędny był wkład finansowy na jej przygotowanie do wydania. Książkę sponsorowały firmy, instytucje i osoby prywatne (patrz w zakładce
Darczyńcy). Również dla nich zostały przygotowane i wręczone dyplomy-podziękowania. Gratulacje i podziękowania dla autorów i sponsorów wręczali Henryk Durka – prezes stowarzyszenia i Janusz
Mikulski – sekretarz stowarzyszenia. Następnie głos został przekazany Tomaszowi Nasiłowskiemu – członkowi Zarządu stowarzyszenia. Podziękował on jeszcze
raz dyrekcji Muzeum za zorganizowanie wystawy i omówił konkurs plastyczny, jaki z okazji rocznicy bitwy został przeprowadzony w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach. Następnie wręczył dyplomy
uczennicom za trzy najlepsze prace i podziękowanie na ręce dyr. Marii Harke za zorganizowanie tegoż konkursu. Kolejnym miłym punktem programu było wręczenie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Nasze Iganie dr. Rafałowi
Dmowskiemu. Uroczystego wręczenia legitymacji i srebrnej odznaki dokonali Henryk Durka – prezes Zarządu i Janusz Mikulski – sekretarz Zarządu. Honorowe członkostwo zostało przyznane mocą specjalnej
uchwały z dnia 3 kwietnia 2014 r VII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasze Iganie za szczególne zasługi dla stowarzyszenia. Uhonorowany dziękując za wyróżnienie deklarował dalszą chęć
współpracy ze stowarzyszeniem. Następnie głos zabrał Mariusz Krasuski – komisarz wystawy „Iganie 1831”, przybliżając wszystkim obecnym rodzaj i
ilość eksponatów zgromadzonych na tejże wystawie. W ostatnim słowie podziękowanie za przybycie i zaproszenie na zwiedzanie wystawy wygłosił dyr. Andrzej
Matuszewicz. 

Foto – Krzysztof Foryszewski Foto – Marcin Durka

183 rocznica bitwy pod iganiami

    Przed pomnikiem Bitwy pod Iganiami odbyły się uroczystości 183-ej rocznicy bitwy z 10 kwietnia 1831 roku. Organizatorem był
Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. W imieniu stowarzyszenia wiązankę kwiatów złożyli Henryk Durka – prezes Zarządu i Mikulski Janusz – sekretarz stowarzyszenia. Piękne wiązanki kwiatów przygotowała Krystyna Mikulska.     
    Wcześniej zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów przed pomnikiem kapitana Hipolita Stokowskiego. Hołd pamięci kapitanowi oddali Krystyna Mikulska i Janusz
Mikulski.   Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

Autor zdjęć – Krzysztof foryszewski Autor zdjęć – Marcin Durka

II Rajd Rowerowy Stowarzyszenia Nasze Iganie

         Miło jest nam poinformować, iż Stowarzyszenie „Nasze Iganie” po raz kolejny
organizowało w dniu 14 września 2013r „II Rajd Rowerowy Stowarzyszenia Nasze Iganie”. Trasa rajdu wiodła od Igań przez Stok Lacki i z powrotem inną drogą do Igań. Rajd o
przewidywanej długości 50km rozpoczęliśmy spod pomnika upamiętniającego bitwę pod Iganiami z 10 kwietnia 1831r. Wcześniej odbyła się rejestracja uczestników – zebrało się nas 24 osoby, i podano
krótką informację o zasadach bezpieczeństwa przy poruszaniu się w kolumnach rowerowych. Równo o godzinie 10.00 wyruszyliśmy w trasę rajdu. Komandorem rajdu został Tomasz Nasiłowski, będący członkiem Zarządu stowarzyszenia. Przystankiem odpoczynkowym był
Stok Lacki, w którym to na uczestników rajdu czekało rozpalone ognisko, kiełbaski do pieczenia i napoje. Należy zaznaczyć, iż uczestnicy rajdu zostali przyjęci z iście staropolskim zwyczajem przez
radnego gminy Siedlce Dariusza Stopę i opiekunkę świetlicy wiejskiej Bogumiłę Gorzałę. W czasie tejże przerwy w rajdzie, prelekcję na temat historii miejscowości Stok Lacki przeprowadzili wyżej
wymienieni gospodarze krótkiej gościny.             Następnie udaliśmy się w drogę
powrotną do Igań. Na trasie rajdu bardzo się przydał wóz techniczno-serwisowy rajdu, zapewniony przez organizatorów.             Po powrocie do Igań, przed
pomnikiem bitwy, organizatorzy podziękowali uczestnikom za tak liczny udział w tym 50km rajdzie. Staraniem organizatorów każdy z uczestników został obdarowany upominkiem okolicznościowym. Specjalne
podziękowania od organizatorów otrzymał najstarszy uczestnik naszego rajdu Michał Łazowski rocznik 1931 (kondycyjny przykład dla wielu z nas).             Serdeczne podziękowania dla
uczestników, sponsorów i organizatorów.     Więcej zdjęć w zakładce Galeria    

vi walne zebranie członków

      W dniu dzisiejszym odbyło się VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasze Iganie”. Spotkanie miało
miejsce w świetlicy Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.       
Poruszano następujące zagadnienia:
   – sprawozdanie Zarządu z pracy stowarzyszenia w 2012r,
   – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu stowarzyszenia w 2012r,
   – udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2012r,
   – przyjęcie „Planu pracy Zarządu na 2013r”,
   – przyjęcie „Planu budżetu stowarzyszenia na 2013r”.         W wyniku przeprowadzonych głosowań, udzielono Zarządowi absolutorium i przyjęto plan pracy Zarządu i plan
budżetu na 2013r.   Więcej zdjęć w zakladce GALERIA

182. rocznica bitwy pod iganiami

    Przed pomnikiem Bitwy pod Iganiami odbyły się uroczystości 182-ej rocznicy bitwy z 10 kwietnia 1831
roku. Organizatorem był Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. W imieniu stowarzyszenia wiązankę kwiatów złożyli Henryk Durka – prezes Zarządu, Mikulska Krystyna  i Roman Chojecki –
czlonkowie stowarzyszenia. Piękną wiązankę kwiatów przygotowała Krystyna Mikulska.
    
    Wcześniej zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów przed pomnikiem kapitana Hipolita Stokowskiego. Hołd pamięci kapitanowi oddali Krystyna Mikulska, Janusz Mikulski i Henryk
Durka.   Więcej zdjęć w zakładce GALERIA