Na rowerach poznawali historię

W
sobotę, 14 września, zorganizowano II Rajd Rowerowy Stowarzyszenia Nasze Iganie, który z założenia upamiętnia rocznicę odsłonięcia pomnika Bitwy pod Iganiami. W tym roku przypada 82. rocznica odsłonięcia postumentu. Rajd jest okazją do poznania walorów turystycznych oraz historii gminy Siedlce.Impreza rozpoczęła się przy pomniku w Iganiach o godzinie 9.30 wręczeniem uczestnikom koszulek rajdowych i kamizelek ostrzegawczych oraz przypomnieniem zasad poruszania się
kolumn rowerów w ruchu drogowym. Start nastąpił o godzinie 10. 24 uczestników pokonało trasę długości 48 kilometrów, wiodącą przez miejscowości Nowe Iganie, Nowe i Stare Opole, Żytnią, Strzałę,
Żabokliki, Stok Lacki, Ujrzanów, Białki, Grabianów, Stare Iganie. O wyprawie – w papierowym wydaniu ŻS – opowiedzieli nam: Henryk Durka – prezes stowarzyszenia Nasze Iganie i Tomasz Nasiłowski – komandor rajdu.   Autor: Bożena Gontarz

Święto niepodległości w iganiach

Portal podlasie24.pl   Święto Niepodległości w Iganiach
2012-11-13   11 listopada w Iganiach odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.  Wartę honorową przed pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Iganiami z dnia 10 kwietnia 1831r objęli rekonstruktorzy z 2. pp
Księstwa Warszawskiego w historycznym umundurowaniu i ekwipunku oraz uczniowie z Zespołu Oświatowego w Iganiach.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze przed pomnikiem.
W uroczystościach wzięły udział m.in.: OSP z terenu gminy Siedlce, szkoły podstawowe i gimnazja, organizacje kombatantów. Zebrani wysłuchali recitalu pieśni patriotycznych w wykonaniu Anny Gigiel z
fortepianowym akompaniamentem Tomasza Krezymona. W czasie uroczystości wręczono nagrody młodzieży uczestniczącej w rozgrywanych wcześniej konkursach wiedzy historycznej i sportowych. Uczestnicy
obchodów Święta Niepodległości mieli okazję obejrzeć wystawę plenerową pt. „Powstanie Listopadowe na pocztówkach’ – przygotowaną przez Tomasza Nasiłowskiego. Po zakończeniu części oficjalnej,
żołnierze-rekonstruktorzy dali pokaz strzelania z broni czarno-prochowej.
Na zakończenie serwowano gorącą wojskową grochówkę.
Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie „Nasze Iganie”, Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie i Zespół Oświatowy w Iganiach.

No to na rajd

„Tygodnik
Siedlecki” nr 37 z dnia 5 września 2012r   Iganie-Pruszyn-Iganie No to na rajd   Stowarzyszenie „Nasze Iganie” organizuje „I Rajd Rowerowy Stowarzyszenia”. Odbędzie się on w najbliższą
sobotę (8 września). Trasa prowadzi z Igań, przez Pruszyn do Igań, ale inną już drogą powrotną. Start rajdu (spod pomnika w Iganiach) zaplanowano na godzinę10.00. Nieco wcześniej odbędzie się
prelekcja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Około godziny 13.00 w Pruszynie uczestnicy rajdu będą mogli wysłuchać wykładu na temat historii tej miejscowości. Będzie też przerwa na ognisko z
pieczeniem kiełbasek i konkursy. Rajd zakończy się w Iganiach okołogodziny 15.30 wręczeniem nagród i upominków okolicznościowych. (Z.J.)

Iganie trzeba zintegrować

„Tygodnik Siedlecki” nr
18  z dnia 29 kwietnia 2012r
  Iganie trzeba zintegrować        W minionym tygodniu (17 kwietnia) odbyło się V Walne Zebranie
członków Stowarzyszenia „Nasze Iganie”. Na prezesa Zarządu jednogłośnie wybrano Henryka Durkę, który dotychczas pełnił tę funkcję. Zebranie było też okazją do podsumowania dotychczasowej działalności
Stowarzyszenia. Od trzech lat organizuje ono obchody Święta Niepodległości, które odbywają się pod pomnikiem Bitwy pod Iganiami.       W 2011 roku „Nasze Iganie” były też współorganizatorem dużej imprezy
plenerowej – rekonstrukcji bitwy pod Iganiami. Z okazji jej 180. rocznicy wydało okolicznościowe numizmaty i pocztówki oraz książkę „Bitwa pod Iganiami 10 kwietnia 1831 r. Wybór źródeł”, autorstwa
Rafała Dmowskiego.      – Na walnym zebraniu nakreśliliśmy też plan działania naszego Stowarzyszenia –
mówi Henryk Durka. – Zamierzamy się zajmować przede wszystkim integracją mieszkańców Igań, tak aby nie były one jedynie sypialnią Siedlec. – Chcemy też kultywować tradycje niepodległościowe i
patriotyczne. Z. JUŚKIEWICZ

Uroczystości niepodległościowe w Iganiach

Katolickie Radio Podlasie
Uroczystości niepodległościowe w Iganiach
2011-11-14   Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Siedlce pokazali, że chcą poznawać historię swojej miejscowości, biorąc
udział w uroczystościach niepodległościowych, jakie miały miejsce w Iganiach.   Jak zaznaczył wójt Gminy Siedlce – Mirosław Bieniek – z roku na rok w uroczystościach bierze udział
coraz więcej młodzieży.
– To spotkanie jest kolejnym przejawem patriotyzmu nie tylko dla Igań, ale i dla całej gminy. Cieszę się, że możemy spotkać się ze wszystkimi mieszkańcami, z młodzieżą z terenu Gminy Siedlce,
kombatantami, radnymi, z rektorami szkół. Z roku na rok coraz więcej młodzieży angażuje się w uroczystości – powiedział wójt Gminy Siedlce.
Wiele organizacji wspiera stowarzyszenie w takich działaniach.
– Dziękujemy wszystkim za przybycie i za udział w uroczystości. Zapraszamy na kolejna imprezę za rok. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej ludzi – powiedział Henryk Durka, prezes Stowarzyszenia
„Nasze Iganie”.
Iganie są jednym z symboli polskiej walki o niepodległość, dlatego przy okazji obchodów święta państwowego przypomniano również lokalne dzieje. Dr Rafał Dmowski wydał właśnie zbiór źródeł
historycznych o słynnej bitwie z czasów powstania listopadowego.
– Książka jest uzupełnieniem publikacji, która została wydana w kwietniu tego roku. Jest to wybór źródeł do bitwy pod Iganiami, pochodzących przede wszystkim ze zbiorów kilku archiwów państwowych w
Polsce, jak również z pamiętników wydawanych na przełomie XIX i XX wieku i pamiętników uczestników bitwy, czyli osób, które najlepiej zdają sobie sprawę i wiedzą, jak to wydarzenie przebiegało. To
jest znakomity materiał zarówno dla mieszkańców Igań, którzy odnajdą tam informacje o tym, jak wyglądała ich miejscowość przed laty jak i dla historyków, którzy pragną odtworzyć przebieg bitwy –
powiedział Rafał Dmowski.
Podczas tegorocznych obchodów w Iganiach nie zabrakło starych wojskowych pojazdów, przedwojennych ułanów na koniach czy wojska z początków XIX wieku.
MJa/Siedlce [DJ]

W południe w Iganiach

„Tygodnik Siedlecki” nr 46
 z dnia 9 listopada 2011r. W południe w Iganiach
Już od kilku lat stowarzyszenie „Nasze Iganie”, 11 listopada organizuje uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Tradycyjnie odbywają się one pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod
Iganiami. Tak też będzie w tym roku. W uroczystościach pod pomnikiem w Iganiach (początek o godzinie 12.00) wezmą udział między innymi: jednostki
OSP w terenu gminy Siedlce, szkoły podstawowe i gimnazja i organizacje kombatantów. Uczniowie z Zespołu Oświatowego w Iganiach przygotowali na tę okazję montaż słowno- muzyczny. W czasie uroczystości
zostaną też wręczone nagrody dla młodzieży uczestniczącej w rozgrywanych konkursach wiedzy historycznej i sportowych.
– Naszą uroczystość uświetni także pokaz zabytkowych pojazdów wojskowych z okresu II wojny światowej – mówi prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Iganie”, Henryk Durka. – Właściciele-hobbyści tych
pojazdów wystąpią w umundurowaniu żołnierzy Dywizji gen. Maczka. W obchodach weźmie też udział Sekcja Kawalerii Konnej występująca w umundurowaniu I Pułku Strzelców Konnych oraz Sekcja Siedlecka II
Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Na zakończenie przewidziana jest wojskowa grochówka. Współorganizatorami obchodów są także: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie oraz Zespół
Oświatowy w Nowych Iganiach.
autor: Zbigniew Juśkiewicz 

Bitwa pod Iganiami

„Tygodnik Siedlecki” nr 17
 z dnia 24 kwietnia 2011r.
Bitwa pod Iganiami        W minioną sobotę na placu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w
Opolu Nowym naprzeciw siebie stanęły wojska polskie i rosyjskie. Po stronie polskiej do bitwy sposobiły się 2, 3, 4 i 7 pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego i oddział Artylerii Dawnej „Arsenał”.
Rosjanie przygotowywali się do walki w sile czterech jednostek: 50. Roty Artylerii z Borysewa oraz Piechotnych Pułków Witebskiego, Mohylewskiego i Mińskiego. Rekonstrukcję bitwy oglądało wielu
widzów, dla których dobrze komentowane widowisko było znakomitą lekcją historii. Warto podkreślić, że wśród widzów był prawnuk generała Prądzyńskiego. Organizatorom tego przedsięwzięcia: Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Chodowie, Stowarzyszeniu „Nasze Iganie”, Wyższemu Seminarium Duchownemu w Opolu i Stowarzyszeniu „Arsenał” należą się słowa uznania.
Autor: Janusz Mazurek

Na Święcie Niepodległości w Iganiach

„Tygodnik Siedlecki” nr 47
 z dnia 17 listopada 2010r.
  Na Święcie Niepodległości w Iganiach nie obawiano się deszczu, ale tego, że politycy nie powściągną swoich przedwyborczych zapędów.
Prośba wysłuchana…
              Strażacy rychtują swoje galowe mundury, kombatanci osadzają sztandary na
drzewce, a wójt Mirosław Bieniek wyjmuje z samochodu okazały wieniec. W pobliżu formuje się już kolumna zabytkowych pojazdów wojskowych, a dyrektor Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach, Maria Harke,
ustawia poczty sztandarowe. W namiocie pracownicy GOK w Siedlcach serwują kawę i słodycze. Potem będzie jeszcze grochówka. Schodzą się kolejni oficjele. Z grupą radnych Rady Powiatu w Siedlcach jest
Henryk Brodowski. Właśnie przyjechał radny sejmiku województwa mazowieckiego, Jan Osiej. Jest też proboszcz parafii w Starym Opolu, Marek Kukiel, który na zakończonej niedawno mszy zbierał podpisy
przeciw prywatyzacji lasów państwowych – to w końcu dobro narodowe, które takim powinno pozostać. „Pierwszy garnitur” władz regionu jest teraz w Siedlcach. Tam bowiem w tym samym czasie, 11 listopada
o godzinie 12.00, zaplanowano uroczystości z okazji Święta Niepodległości, połączone z odsłonięciem Pomnika Wolności. Te, które za chwilę rozpoczną się przed pomnikiem w Iganiach, nie mają być
konkurencyjne wobec tych siedleckich. Tak przynajmniej zapewniają organizatorzy.  
           Było krótko i patriotycznie. Choć przy składaniu wieńców pod pomnikiem dało się zauważyć pewne przedwyborcze podziały i emocje. Wieniec od
starosty siedleckiego, Zygmunta Wielogórskiego składał Andrzej Rymuza. Ten od Rady Powiatu złożył natomiast Henryk Brodowski, który już wcześniej zadeklarował, że myśli o powrocie na stanowisko
starosty. Najważniejsze jest jednak to, że miejsce, które od lat było niemal całkowicie zapomniane, dzisiaj znowu spełnia swoją patriotyczną rolę. Dzieje się tak głównie za sprawą: Stowarzyszenia
„Nasze Iganie”, Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach oraz GOK w Chodowie. Na dzisiejszą uroczystość nasza młodzież przygotowała część artystyczną – mówi dyrektor ZO w Nowych Iganiach, Maria Harke. –
Wystawiliśmy też swój poczet sztandarowy. Szkoła na stałe opiekuje się pomnikiem i jego otoczeniem. Regularnie je porządkujemy i organizujemy tu uroczystości szkolne. Właśnie przed pomnikiem odbywa
się ślubowanie gimnazjalistów. To doskonałe miejsce, aby uczyć młodzieży patriotyzmu. Wielką atrakcją uroczystości w Iganiach była też obecność Grupy Rekonstrukcyjnej „Maczki”, która wystąpiła w
umundurowaniu żołnierzy dywizji pancernej generała Maczka. Zaprezentowała też 7 zabytkowych pojazdów wojskowych z okresu II wojny światowej, w tym unikatowego Harleya-Dawidsona z 1942 roku.
        – Przed pomnikiem w Iganiach uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbywają się po raz trzeci– mówi prezes Stowarzyszenia „Nasze Iganie” (główny
organizator imprezy), Henryk Durka. – Chcemy, żeby w tym miejscu już na stałe organizowano różne uroczystości patriotyczne. Jest ono do tego wręcz wymarzone. Mamy tu piękny pomnik z czerwonego
piaskowca, wzniesiony dla upamiętnienia słynnej bitwy pod Iganiami. Znajduje się on na dużym, ogrodzonym terenie. Tu jest po prostu wspaniały klimat. Tego dnia jest nie tylko doskonały klimat, ale i
wspaniała pogoda. Pod pomnik schodzi się coraz więcej mieszkańców Igań. Z głośników płyną patriotyczne pieśni. Niektórzy podchwytują słowa „Bolszewika bij, bij, bij…” Organizatorzy uroczystości
obawiają się tylko jednego. I nie chodzi tu wcale o deszcz. Zależy im na tym, aby dzisiejsza uroczystość nie przekształciła się w wiec wyborczy. Panowie, jest bardzo duża prośba – słyszę apel
organizatorów, skierowany do grupy oficjeli. – Dajcie sobie dzisiaj spokój z polityką i propagandą wyborczą… To uroczystość patriotyczna.- A czy ja kiedyś w ogóle mówiłem o polityce? – ripostuje były
starosta, Henryk Brodowski.- A co ty robisz na sesjach Heniu? – rzuca jeden z kandydatów do Rady Powiatu. – Sesje to zupełnieco innego… – ucina rozmowę Henryk Brodowski. Trzeba jednak przyznać, że
oficjalni goście powstrzymali się tego dnia od swoich instynktownych zapędów…   Autor: ZBIGNIEW JUŚKIEWICZ

„Święto Pieczonego Ziemniaka”

„Tygodnik
Siedlecki”  strona internetowa
z dnia: 2010-09-24 „Święto Pieczonego Ziemniaka”
          26 września w Nowych Iganiach przy ul.Prądzyńskiego na miłośników ziemniaczanych potraw czekało
wiele atrakcji. Były m.in. na: degustacje potraw z ziemniaków, konkursy, pokazy, występ zespołu muzyczno-kabaretowego „Babeczki Podlaskie” i wiele innych
atrakcji..