Kontakt

Stowarzyszenie „Nasze Iganie”

Adres:

Nowe Iganie, ul. Siedlecka 113
08-103 Siedlce

Telefon

+48 663 704 298

Adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie „Nasze Iganie”
08-103 Nowe Iganie ul. 10 kwietnia 7

Internet: www.naszeiganie.org
e-mail: biuro@naszeiganie.org

KRS 0000323758
NIP 8212559992
REGON 141753701

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Siedlcach
12 9194 0007 0026 8501 2000 0010

Zarząd stowarzyszenia:

Tomasz Nasilowski – prezes zarządu
Elżbieta Ilczuk – sekretarz  zarządu
Jacek Kuźniarski – skarbnik zarządu
Janusz Mikulski – członek zarządu
Sylwester Ornoch – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Kazimierz Łęczycki – przewodniczący
Anna Stańczuk – członek komisji
Antoni Sobiczewski – członek komisji