ognisko ’10

     Odbyło się „Ognisko ’10” – impreza integracyjna dla mieszkańców Igań i sympatyków naszej małej ojczyzny.
Przy rozpalonym ognisku odbywało się pieczenie kiełbasek, poznawanie sąsiadów, wspólne zabawy. Dzieci korzystały z dwóch kuligów, które woziły uczestników ogniska po
pięknej, igańskiej okolicy. Miały również możliwość jazdy na quadzie. Przygrywająca muzyka zachęciła niektórych do tańca. O godz. 16.00 niebo rozświetlił pokaz
sztucznych ogni.
Więcej zdjęć w GALERIA
      Serdecznie dziękujemy uczestnikom, sponsorom i organizatorom!

Sprzątamy przed uroczystością

    Odbyło się sprzątanie otoczenia pomnika i posadowienie masztów na flagi narodowe. Za zakup masztów serdeczne podziękowania
dla wójta gminy Siedlce – Pana Miroslawa Bieńka.
     Po pracach, w których bardzo liczny udział wzięli członkowie i sympatycy stowarzyszenia „Nasze Iganie”, odbył się piknik integracyjny przy ognisku i pieczonych
kiełbaskach.
     Serdecznie dziękujemy!

Tablica z rysem historycznym

   Wspólnymi siłami i środkami członków stowarzyszenia umieszczono przed wejściem na teren pomnika tablicę z rysem historycznym
bitwy pod Iganiami.
    Ponowne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, usunięcie innych nieczystości.
   W pracach udział wzięli: Agnieszka Cieniuch-Krawczun, Jerzy Dmowski, Marek Raczyński, Kazimierz Łęczycki, Witold Durka, Waldemar Borkowski, Antoni Sobiczewski
i Henryk Durka.    Serdecznie dziękujemy!

Zebranie zarządu Stowarzyszenia

   Odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym m.in.: przyjęto nowych członków, omawiano stan przygotowań do obchodów
Święta Niepodleglości, ustalono miejsce posadowienia tablicy informacyjnej o bitwie pod Iganiami.

Dziękujemy za zaangażowanie w porządki przy pomniku

    Powtórne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie
trawy, usunięcie innych nieczystości.
    W pracach udział wzięli: Krystyna i Janusz Mikulscy, Marek Raczyński, Janusz Nowiński, Henryk Durka z synami Marcinem i Damianem.        Serdecznie dziękujemy!

Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe

    Wspólne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie i
wywożenie trawy, usunięcie innych nieczystości.
    W pracach brali udział: Jurek Dmowski z mamą, Piotr Kleszko z synem Mateuszem, Krystyna Mikulska, Zbigniew Cielemęcki, Janusz Umięcki z synem, Agnieszka Cieniuch-Krawczun z mężem
Arturem, Antoni Sobiczewski, Waldek Borkowski, Heniek Durka z synem Marcinem. 
    Prace zostały dokończone następnego dnia.  
    Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział, zaangażowanie własne i niezbędnego sprzętu.

II Walne zebranie członków

     Odbyło się II Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym przyjęto „Regulamin pracy zarządu” i „Regulamin
pracy komisji rewizyjnej” oraz „Plan pracy zarządu na 2009r.”

mamy własne logo

   Opracowanie logo Stowarzyszenia „Nasze Iganie” i nieodpłatne przekazanie na rzecz stowarzyszenia praw
własności znaku graficznego przez Pana Antoniego Prekurata i jego syna Radosława.
    Serdecznie dziękujemy!

178 rocznica bitwy i 90-lecie szkoły w iganiach

    Udział członków stowarzyszenia w obchodach 90-lecia Szkoły Podstawowej w Iganiach i złożenie wiązanki kwiatów pod
„Pomnikiem Bitwy pod Iganiami”. Członkowie stowarzyszenia byli również sponsorami m.in. biegu 90-lecia i wydawnictw reklamowych dotyczących obchodów rocznicowych szkoły.   Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

I walne zebranie członków

    Odbyło się I Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru władz statutowych stowarzyszenia, tj.:
Zarząd z prezesem i Komisję Rewizyjną.