rejestracja w krs

     Rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Od tego dnia mamy już pełne prawo do
używania nazwy „Stowarzyszenie Nasze Iganie”.

zebranie założycielskie stowarzyszenia „nasze iganie”

      W Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach odbyło się Zebranie Założycielskie 
stowarzyszenia, na którym uchwalono statut stowarzyszenia i wybrano Komitet Założycielski, upoważniając go do zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

zebranie grupy inicjatywnej stowarzyszenia

      Z inicjatywy Janusza Mikulskiego, obecnego przewodniczącego Rady Gminy Siedlce, doszło do dobrowolnego
zorganizowanie się kilkudziesięciu mieszkańców Nowych Igań i Starych Igań w celu powołania stowarzyszenia. Wstępne rozmowy ustalające zakres działania i cele powołania stowarzyszenia odbyły
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie.