Członkowie

Członkowie honorowi :

 1. Mirosław Bieniek
 2. Konstanty Strus
 3. Piotr Nowak
 4. Rafał Dmowski
 5. Sławomir Kordaczuk

Członkowie zwyczajni:

 1. Mikulski Janusz
 2. Kuźniarski Jacek
 3. Kleszko Piotr
 4. Umięcki Janusz
 5. Durka Witold
 6. Sobiczewski Antoni
 7. Harke Maria
 8. Borkowski Waldemar
 9. Dmowski Jerzy
 10. Mikulska Krystyna
 11. Pluta Krzysztof
 12. Stańczuk Anna
 13. Cielemęcki Zbigniew
 14. Durka Henryk
 15. Chojecki Roman
 16. Smagłowski Janusz
 17. Durka Wojciech
 18. Nasiłowski Tomasz
 19. Brewczyński Michał
 20. Ornoch Sylwester
 21. Chomka Ewa
 22. Chromińska Agata
 23. Chromiński Krzysztof
 24. Szumska Maria
 25. Szumski Grzegorz
 26. Gołkowski Wojciech
 27. Ilczuk Elżbieta
 28. Jastrzębska Agnieszka
 29. Jastrzębski Sławomir
 30. Dziewulska-Wediuk Agnieszka
 31. Wediuk Robert