Członkowie

Członkowie honorowi:

1. Mirosław Bieniek
2. Konstanty Strus
3. Piotr Nowak
4. Rafał Dmowski

Członkowie zwyczajni:

 1. Mikulski Janusz
 2. Kuźniarski Jacek
 3. Kleszko Piotr
 4. Cieniuch Agnieszka
 5. Umięcki Janusz
 6. Durka Witold
 7. Sobiczewski Antoni
 8. Harke Maria
 9. Borkowski Waldemar
 10. Łęczycki Kazimierz
 11. Dmowski Jerzy
 12. Mikulska Krystyna
 13. Pluta Krzysztof
 14. Stańczuk Anna
 15. Cielemęcki Zbigniew
 16. Durka Henryk
 17. Chojecki Roman
 18. Marciszewski Ryszard
 19. Smagłowski Janusz
 20. Durka Wojciech
 21. Nasiłowski Tomasz
 22. Brewczyński Michał
 23. Ornoch Sylwester
 24. Mileszczyk Małgorzata
 25. Chomka Ewa
 26. Chromińska Agata
 27. Chromiński Krzysztof
 28. Szumska Maria
 29. Szumski Grzegorz
 30. Gołkowski Wojciech
 31. Ilczuk Elżbieta
 32. Jastrzębska Agnieszka
 33. Jastrzębski Sławomir
 34. Dziewulska-Wediuk Agnieszka
 35. Wediuk Robert