Dziękujemy za wspólne sprzątanie pomnika

    Ponowne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie
trawy, usunięcie innych nieczystości.
   W pracach udział wzięli: Antoni Sobiczewski, Henryk Durka i Marcin Durka.   Serdecznie dziękujemy!

Majowe sprzątanie przy pomniku

       Wspólne działanie członków i sympatyków stowarzyszenia
w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.        W pracach udział wzięli: Krystyna
Mikulska, Witold Durka, Jerzy Dmowski, Antoni Sobiczewski, Tomasz Nasiłowski, Marek Raczyński i Henryk Durka z synem Marcinem.   Serdecznie dziękujemy!

Iganie trzeba zintegrować

„Tygodnik Siedlecki” nr
18  z dnia 29 kwietnia 2012r
  Iganie trzeba zintegrować        W minionym tygodniu (17 kwietnia) odbyło się V Walne Zebranie
członków Stowarzyszenia „Nasze Iganie”. Na prezesa Zarządu jednogłośnie wybrano Henryka Durkę, który dotychczas pełnił tę funkcję. Zebranie było też okazją do podsumowania dotychczasowej działalności
Stowarzyszenia. Od trzech lat organizuje ono obchody Święta Niepodległości, które odbywają się pod pomnikiem Bitwy pod Iganiami.       W 2011 roku „Nasze Iganie” były też współorganizatorem dużej imprezy
plenerowej – rekonstrukcji bitwy pod Iganiami. Z okazji jej 180. rocznicy wydało okolicznościowe numizmaty i pocztówki oraz książkę „Bitwa pod Iganiami 10 kwietnia 1831 r. Wybór źródeł”, autorstwa
Rafała Dmowskiego.      – Na walnym zebraniu nakreśliliśmy też plan działania naszego Stowarzyszenia –
mówi Henryk Durka. – Zamierzamy się zajmować przede wszystkim integracją mieszkańców Igań, tak aby nie były one jedynie sypialnią Siedlec. – Chcemy też kultywować tradycje niepodległościowe i
patriotyczne. Z. JUŚKIEWICZ

V Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

      W dniu dzisiejszym odbyło się V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasze Iganie”. Spotkanie
miało miejsce w świetlicy Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.       
Poruszano następujące zagadnienia:
 
   – sprawozdanie Zarządu z pracy stowarzyszenia w 2011r,
   – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu stowarzyszenia w 2011r,
   – udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2011r,
   – przyjęcie „Planu pracy Zarządu na 2012r”,
   – przyjęcie „Planu budżetu stowarzyszenia na 2012r”,
   – zmiany w statucie stowarzyszenia,
   – nadanie członkostwa honorowego,
   – wybory członków Zarządu i Prezesa,
   – wybory członków Komisji Rewizyjnej.       W wyniku przeprowadzonych głosowań, udzielono Zarządowi absolutorium i przyjęto Plan pracy Zarządu i Plan
budżetu na 2012r.

181. rocznica bitwy pod Iganiami

    Przed pomnikiem Bitwy pod Iganiami odbyły się uroczystości 181-ej rocznicy bitwy z 10 kwietnia 1831
roku. Organizatorem był Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. W imieniu stowarzyszenia wiązankę kwiatów złożyli Henryk Durka, Anna Stańczuk i Roman Chojecki.
    
    Wcześniej zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem kapitana Hipolita Stokowskiego. Hołd pamięci kapitanowi oddali Krystyna Mikulska i Henryk
Durka.