Iganie na fotografiach z początku xx wieku

W zbiorach Muzeum Fotografii w Krakowie znajduje się kilkadziesiąt szklanych negatywów wykonanych przez Leona Barszczewskiego na przełomie XIX i XX wieku. Wśród nich są dwa dokumentujące dwór w Iganiach oraz nagrobek Hipolita Stokowskiego.

Obie fotografie pochodzą z około 1905 roku. Dwór w tamtym okresie był własnością Wincentego Jermołowicza. Jest to jedyne znane zdjęcie dworu z pierwszej połowy XX wieku.

Więcej o Leonie Barszczewskim –https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Barszczewski

F_53204o-4
F_53194o-3