Uroczystości niepodległościowe w Iganiach

Katolickie Radio Podlasie
Uroczystości niepodległościowe w Iganiach
2011-11-14   Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Siedlce pokazali, że chcą poznawać historię swojej miejscowości, biorąc
udział w uroczystościach niepodległościowych, jakie miały miejsce w Iganiach.   Jak zaznaczył wójt Gminy Siedlce – Mirosław Bieniek – z roku na rok w uroczystościach bierze udział
coraz więcej młodzieży.
– To spotkanie jest kolejnym przejawem patriotyzmu nie tylko dla Igań, ale i dla całej gminy. Cieszę się, że możemy spotkać się ze wszystkimi mieszkańcami, z młodzieżą z terenu Gminy Siedlce,
kombatantami, radnymi, z rektorami szkół. Z roku na rok coraz więcej młodzieży angażuje się w uroczystości – powiedział wójt Gminy Siedlce.
Wiele organizacji wspiera stowarzyszenie w takich działaniach.
– Dziękujemy wszystkim za przybycie i za udział w uroczystości. Zapraszamy na kolejna imprezę za rok. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej ludzi – powiedział Henryk Durka, prezes Stowarzyszenia
„Nasze Iganie”.
Iganie są jednym z symboli polskiej walki o niepodległość, dlatego przy okazji obchodów święta państwowego przypomniano również lokalne dzieje. Dr Rafał Dmowski wydał właśnie zbiór źródeł
historycznych o słynnej bitwie z czasów powstania listopadowego.
– Książka jest uzupełnieniem publikacji, która została wydana w kwietniu tego roku. Jest to wybór źródeł do bitwy pod Iganiami, pochodzących przede wszystkim ze zbiorów kilku archiwów państwowych w
Polsce, jak również z pamiętników wydawanych na przełomie XIX i XX wieku i pamiętników uczestników bitwy, czyli osób, które najlepiej zdają sobie sprawę i wiedzą, jak to wydarzenie przebiegało. To
jest znakomity materiał zarówno dla mieszkańców Igań, którzy odnajdą tam informacje o tym, jak wyglądała ich miejscowość przed laty jak i dla historyków, którzy pragną odtworzyć przebieg bitwy –
powiedział Rafał Dmowski.
Podczas tegorocznych obchodów w Iganiach nie zabrakło starych wojskowych pojazdów, przedwojennych ułanów na koniach czy wojska z początków XIX wieku.
MJa/Siedlce [DJ]

W południe w Iganiach

„Tygodnik Siedlecki” nr 46
 z dnia 9 listopada 2011r. W południe w Iganiach
Już od kilku lat stowarzyszenie „Nasze Iganie”, 11 listopada organizuje uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Tradycyjnie odbywają się one pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod
Iganiami. Tak też będzie w tym roku. W uroczystościach pod pomnikiem w Iganiach (początek o godzinie 12.00) wezmą udział między innymi: jednostki
OSP w terenu gminy Siedlce, szkoły podstawowe i gimnazja i organizacje kombatantów. Uczniowie z Zespołu Oświatowego w Iganiach przygotowali na tę okazję montaż słowno- muzyczny. W czasie uroczystości
zostaną też wręczone nagrody dla młodzieży uczestniczącej w rozgrywanych konkursach wiedzy historycznej i sportowych.
– Naszą uroczystość uświetni także pokaz zabytkowych pojazdów wojskowych z okresu II wojny światowej – mówi prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Iganie”, Henryk Durka. – Właściciele-hobbyści tych
pojazdów wystąpią w umundurowaniu żołnierzy Dywizji gen. Maczka. W obchodach weźmie też udział Sekcja Kawalerii Konnej występująca w umundurowaniu I Pułku Strzelców Konnych oraz Sekcja Siedlecka II
Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Na zakończenie przewidziana jest wojskowa grochówka. Współorganizatorami obchodów są także: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie oraz Zespół
Oświatowy w Nowych Iganiach.
autor: Zbigniew Juśkiewicz 

Jesienne porządki przy pomniku

       Wspólne działanie członków i sympatyków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół
„Pomnika Bitwy pod Iganiami” – grabienie liści, porządkowanie otoczenia.        W pracach udział wzięli: Krystyna Mikulska, Janusz Mikulski, Witold
Durka, Jerzy Dmowski, Waldemar Borkowski, Antoni Sobiczewski, Lilia Kalicka, Chilińscy Tomasz i Andrzej, Bajdak Tadeusz, Krawczyk Jacek, Kuźniarski Jacek, Bogdan Durka, Noszczak
Roman, Jarosław Świderski z synem Mikołajem, Hubert, Kiełb Wojciech  i Henryk Durka.   Serdecznie dziękujemy!

otwarcie zlotu pttk

         Dziś, przed pomnikiem Bitwy pod Iganiami, odbyło się uroczyste otwarcie
51. Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry – 2011”.        Z miejsca bitwy została pobrana
ziemia do urny, która stanie obok innych z miejsc walki i uświęcenia polską krwią w Muzeum w Palmirach.
         Organizatorem ceremonii otwarcia Zlotu było PTTK „Podlasie” oddział w Siedlcach.   

rodzinny festyn sportowy

     Na koniec wakacji zorganizowaliśmy „Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny”, na którym bawili się członkowie naszej
społeczności. Do tańca przygrywał zespół muzyczny „Orion”, dla dzieci były zorganizowane plac zabaw i pokazy magika-akrobaty „Gin-Alif”. Na dorosłych czekały bezpłatne badania w punkcie medycznym
„Centrum Medyczno-Diagnostycznego” i występ zespołu muzyczno-kabaretowego „Babeczki Podlaskie”. Dla wszystkich głodnych i spragnionych pracował pełną parą bufet gastronomiczny.   Serdecznie dziękujemy uczestnikom, sponsorom i organizatorom!

Wakacyjne sprzątanie wokół pomnika

     Wspólne działanie członków stowarzyszenia i jego sympatyków w
zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.   
 W pracach udział wzięli: Krystyna Mikulska, Antoni Sobiczewski, Jerzy Dmowski, Witold Durka, Janusz Umięcki z synem i
wnuczkiem oraz Henryk Durka z synem Marcinem.       Serdecznie dziękujemy.

Wspólnie dbamy o czystość naszego pomnika

     Ponowne działanie członków stowarzyszenia i jego sympatyków w
zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.   
 W pracach udział wzięli: Krystyna Mikulska, Antoni Sobiczewski, Piotr Kleszko, Waldemar
Borkowski oraz Henryk Durka z synem Marcinem.       Serdecznie dziękujemy.

Porządkowanie placu przy pomniku

     Wspólne działanie członków stowarzyszenia i jego sympatyków w
zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, porządkowanie otoczenia.   
 W pracach udział wzięli: Krystyna Mikulska, Antoni Sobiczewski, Piotr Kleszko, Witold Durka z synem Mateuszem, Jerzy
Dmowski,  Waldemar Borkowski oraz Henryk Durka z synem Marcinem.   Serdecznie dziękujemy!