zapraszamy na xvii walne zebranie członków naszego stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na XVII Walne Zebranie. W tym roku wybieramy prezesa oraz nowy zarząd . Program zebrania poniżej: