Krzyż w Nowych Iganiach – świadectwo wiary i historii miejscowości.

Wielkanocny czas to dobry moment aby  o odnowionym  igańskim krzyżu zdań  kilka napisać . Krzyże wpisane są w krajobraz wiejski jako świadectwo wiary naszych przodków, jako dowód przywiązania do tradycji, są także elementem historii poszczególnych miejscowości. Tak też jest i  w Nowych Iganiach. Kilka miesięcy temu nasz sołtys i radny Roman Chojecki podjął inicjatywę odnowienia niszczejącego krzyża stojącego przy ulicy Siedleckiej w granicy działki Państwa Gołkowskich.

Krzyż został zdemontowany, dorobiono nową poziomą belkę oraz jej zakończenia w postaci toczonych kul drewnianych. Został  odtworzony wyryty napis. Drewno zostało profesjonalnie zaimpregnowane, elementy narażone na warunki atmosferyczne okuto blachą miedzianą. Krzyż został posadowiony na metalowej konstrukcji, aby nie niszczał już w kontakcie z ziemią, teren wokół otoczony został kostką brukową. Przy okazji nieco zmieniono lokalizację, krzyż obecnie jest posadowiony naprzeciw  pomnika bitwy pod Iganiami. Mimo, że artefakt niezbyt duży i skomplikowany wymagał wielu działań i zabiegów, wielu środków i zaangażowania. W tym momencie serdeczne podziękowania składamy Panu Wojciechowi Gołkowskiemu za użyczenie terenu, Panu Konstantemu Strusowi i firmie Arche, Piotrowi Kleszce, Januszowi Komorowskiemu, Krzysztofowi Wasilewskiemu oraz dużej grupie mieszkańców biorących udział w akcji ratowania krzyża. Ciekawostką wynikłą w trakcie prac jest fakt, że krzyż został przeniesiony w to miejsce w drugiej dekadzie XX wieku. Tradycją jeszcze do niedawna było wyprowadzanie trumny zmarłego do krzyża usytuowanego na granicy wsi w kierunku parafii. Tu mamy przyczynek do powstania Nowych Igań… W archiwach znajdują się korespondencje do Nowych Igań datowane na 1917 rok, natomiast na rosyjskich mapach z 1910 roku już są naniesione Nowe Iganie… w tym okresie jest też widoczny na wzmiankowanych mapach krzyż posadowiony w 1/3 długości obecnej ulicy Szkolnej , ulicy, która bezpośrednio prowadziła z nowo powstałej osady(wzdłuż obecnej ulicy Prądzyńskiego) do kościoła parafialnego w Niwiskach. Badania ksiąg parafialnych  pozwalają stwierdzić, że Nowe Iganie do połowy 1919 roku były przynależne do parafii w Niwiskach, od czerwca 1919 rozpoczynają się wpisy do ksiąg dotyczące Igań w obecnej parafii Katedralnej… i tu nie koniecznie Nowych Igań, ale Igań… spotykamy nazwy Iganie Szlacheckie, Wesółka. Krzyż zatem został prawdopodobnie przeniesiony z ulicy Szkolnej na posesję Wojciecha Gołkowskiego, weterana Powstania Styczniowego, około roku 1920, i dalej spełniał rolę uświęconą tradycją – to do tego krzyża po 1920 roku odprowadzano naszych zmarłych. Jak widać, drzewo krzyża przynosi wiele ciekawych informacji na temat naszej miejscowości. Krzyż został poświęcony w czasie Misji w marcu tego roku i będzie następne lata świadkiem naszej tożsamości i wiary.

Tekst i zdjęcia – Tomasz Nasiłowski.

20240308_163951
20240308_164021
20240308_164005
20240304_144240
20240304_144312
20240304_144240 — kopia
20240304_144237
20240304_144237
20240304_142802
20240304_142750
20240304_142740
20240304_144312