Narodowe święto niepodległości

   Dziś po raz ósmy spotkaliśmy się pod Pomnikiem Bitwy pod Iganiami aby uczcić 97 rocznicę odzyskania niepodległości. Imprezę prowadziła Pani Maria Harke, dyrektor Zespołu Oświatowego w
Nowych Iganiach.           Po przywitaniu gości okolicznościowy referat wygłosił Pan Kolasiuk, nauczyciel historii. Następnie słuchaliśmy recytacji i występów wokalnych
młodzieży z terenu naszej gminy. Popisy artystyczne nagradzano gromkimi
brawami.                                                                                                                                   
Laureaci Konkursu Pieśni Patriotycznej otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy z rąk wójta Henryka Brodowskiego oraz dyrektora GOK Krzysztofa Chromińskiego. Następnie po krótkich przemówieniach
okolicznościowych liczne delegacje zaproszonych gości złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem. Wieniec w imieniu Stowarzyszenia Nasze Iganie składali: prezes Tomasz Nasiłowski, sekretarz Kinga
Jastrzębska oraz Krystyna Mikulska. Po wyprowadzeniu sztandarów nastąpił poczęstunek wojskową grochówką oraz
bigosem.                    Dodatkową atrakcją imprezy był pokaz wozów bojowych Jednostek OSP z terenu
gminy Siedlce oraz udział motocyklistów Klubu GRYF MC POLAND. Motocykle wzbudzały żywe zainteresowanie nie tylko najmłodszych uczęstników świeta. Serdeczne podziękowania za udział w obchodach składamy przybyłym gościom oraz licznie zgromadzonym mieszkańcom Nowych i Starych Igań. Dziękujemy współorganizatorom imprezy: Gminie Siedlce, Zespołowi Oświatowemu w Nowych Iganiach oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie. fot. Sławomir Sadłowski

zapraszamy na obchody narodowego święta niepodległości

W dniu 11 listopada zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości  organizowane pod Pomnikiem bitwy pod Iganiami. Szczegółowy program uroczystości na zaproszeniu
prezentowanym poniżej. Uroczystość finansowana przy udziale środków budżetu Gminy Siedlce w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w ramach zadania publicznego: Organizacja imprezy
patriotycznej.                   Umowa nr 14/2015 z 3 września 2015 r.

druga wycieczka autokarowa stowarzyszenia nasz iganie

W niedzielę 11 października odbyła się druga wycieczka autokarowa organizowana przez nasze Stowarzyszenie. Tym razem naszym celem były północno – zachodnie tereny województwa lubelskiego. Po
drodze do Stoczka Łukowskiego na godzinę zatrzymaliśmy się w Jeruzalu, miejscowości słynnej z nagrywanego tam serialu „Ranczo”. Następnie zatrzymaliśmy się pod pomnikiem upamiętniającym bitwę z dnia
14 lutego 1831 roku stoczoną pod dowództwem gen. Dwernickiego, pierwszą zwycięską bitwę Powstania Listopadowego. Nasz podziw i lekką zazdrość wzbudził pięknie zrewitalizowany teren wokół odnowionego
pomnika.  Spędziliśmy dwie godziny zwiedzając ciekawe i historyczne miejsca wsłuchani w pasjonującą opowieść Pani Hanny Stosio, prezesowej Towarzystwa Miłośników Stoczka . Następnym punktem
programu była Wola Gułowska z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków oraz Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września. W Okrzei wspięliśmy się na kopiec Henryka Sienkiewicza po czym udaliśmy się
do muzeum w Woli Okrzejskiej. Postać naszego wielkiego pisarza przybliżył nam Pan Maciej Cybulski, dyrektor muzeum. Poznaliśmy wiele ciekawych i nie znanych faktów z życia Sienkiewicza oraz okolicy w
której się urodził i spędzał lata młodzieńcze. Dzięki uprzejmości Pana Macieja zakończyliśmy wycieczkę ogniskiem z kiełbaskami na terenie parku za dworkiem.

fot. Tomasz Nasiłowski

11 PAŹDZIERNIKA ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ – Jeruzal, Stoczek łukowski, wola gułowska, okrzeja, wola okrzejska.

          PROGRAM :   1. Wyjazd 7.20 z parkingu przy pomniku(stawiamy się o 7.10).   2. Godz. 8.15 – Jeruzal – zwiedzanie kościoła i miejscowości słynnej z nakręcania serialu „Ranczo”.   3.Godz. 9.30 – Stoczek Łukowski – pomnik bitwy pod Stoczkiem 1831 roku, mogiła POW, pomnik gen. Dwernickiego oraz zwiedzanie Stoczka pod opieką Pani prezes
miejscowego Stowarzyszenia.   4.Godz.12.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, pokaz multimedialny, Zwiedzenie Sanktuarium w
Woli Gułowskiej.   5.Godz. 14.15 – Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei.   6.Godz. 15.00 – Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – zwiedzanie z przewodnikiem. Ognisko.   7.Godz. 18.00 Wyjazd w drogę powrotną i zakończenie wycieczki ok. 19.30.   Cena w granicach 30 – 35 złotych od osoby(w tym przejazd, bilety do muzeów, ubezpieczenie). Prowianty na ognisko uczestnicy organizują we własnym zakresie(zapewniamy ogień i kijki). Zaliczka w wysokości 25 zł od osoby(nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji w ostatniej chwili).  Zapisy – Tomasz Nasiłowski tel. 663 704 298, email – nasilowskitomasz@wp.pl     Proszę o w miarę szybkie potwierdzenia ze względu na rezerwację autokaru.

fot. Tomasz Nasiłowski

rajd rowerowy stowarzyszenia – 12 września 2015 r.                    Iganie – Nowe opole – iganie.

12 września 2015 roku zapraszamy na czwarty już rajd rowerowy naszego Stowarzyszenia. W tym roku poznamy tereny położone bliżej Igań odwiedzając miejscowości Stare Iganie, Nowe Iganie, Stare Opole
i Nowe Opole, gdzie ok. 13.00 przewidziane jest ognisko z kiełbaskami oraz opowieści na temat miejscowości a także pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu młodych strażaków z OSP Nowe Opole.
Tradycyjnie startujemy o 10.00 (zapisy od 9.45), zakończenie ok. 16.30. Dla pierwszych 35 osób, dzięki wsparciu UG Siedlce koszulki rajdowe. Pokonamy ponad 30 kilometrów. WAŻNE – rower do jazdy terenowej !!! (połowa trasy po piaszczystych, leśnych i szutrowych drogach). Start i zakończenie oczywiście przy Pomniku Bitwy pod Iganiami. ZAPRASZAMY.

Gościmy 56 ogólnopolski wysokokwalifikowany rajd pieszy Pttk

Dzisiaj przez Iganie przebiegała trasa 56 Ogólnopolskiego Wysoko-wykwalifikowanego Rajdu Pieszego Mazowieckie 2015 organizowanego przez Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach.

Prezes naszego Stowarzyszenia – Tomasz Nasiłowski poprowadził uczestników od krzyża na Wyględówce do Pomnika Bitwy pod Iganiami opowiadając o wydarzeniach z 10 kwietnia 1831 roku oraz historii Igań. Pod pomnikiem odbyła się mini wystawa pamiątek związanych z naszą miejscowością. Uczestnicy rajdu otrzymali upominki w postaci pocztówek natomiast prezesowi zostały przyznane dwie odznaki PTTK oraz specjalne podziękowanie i pamiątkowy znaczek rajdu.

Wielkim powodzeniem cieszyła się pieczątka naszego stowarzyszenia potwierdzająca pobyt uczestników  w Iganiach.

fot. Tomasz Nasiłowski

jesteśmy na liście członków Komitetu zachowania reduty ordona

Nasze stowarzyszenie zostało wciągnięte na listę organizacji wspierających działalność Komitetu Zachowania Reduty Ordona. Wiosną tego roku włączyliśmy się do zbiórki podpisów pod petycją w sprawie
ocalenia Reduty 54 jako miejsca szczególnego, uświęconego krwią powstańców listopadowych, miejsca godnego zachowania i upamiętnienia dla przyszłych pokoleń. Redutę z Iganiami łączy wiele, walczyli tu
w roku 1831 ci sami ludzie i o tą samą sprawę. Cieszymy się, że możemy włączyć się w tą piękną akcję. Więcej na ten temat na stronie : http://www.redutaordona.pl/o-nas/

Wycieczka autokarowa do Ostrołęki

W dniu 14 czerwca o godzinie 7.00 wyruszyliśmy z Igań na pierwszą wycieczkę autokarową zorganizowaną przez nasze Stowarzyszenie.Zwiedziliśmy Muzeum Prymasa Wyszyńskiego w Zuzeli, następnie
udaliśmy się do Ostrołęki. W Muzeum Kultury Kurpiowskiej podziwialiśmy wystawy stałe dotyczące regionu oraz bitwy pod Ostrołęką w 1831 roku. Następnym punktem programu było Mauzoleum poświęcone
poległym w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.Budynek Mauzoleum położony na Fortach Bema został odbudowany według pierwotnego projektu z roku 1930. Zobaczyliśmy sarkofag z kośćmi poległych a
następnie dwa pokazy multimedialne prezentujące przebieg bitwy oraz ekspozycję stałą. Zaciekawienie wzbudziły repliki armat z tamtego okresu. Podziw nas, mieszkańców Igań wzbudził sposób
upamiętnienia historii i pamięci o poległych w bitwie Powstania Listopadowego. Z zazdrością czekamy na równie godne potraktowanie przez władze samorządowe niszczejącego Pomnika bitwy igańskiej.
Następnie udaliśmy się pod Pomnik Szarży Bema ufundowany w roku 1931. Kolejnym  punktem programu było zwiedzanie Skansenu – Zagroda Kurpiowska w Kadzidle. Zgromadzono tu wiele zabytkowych
obiektów budownictwa drewnianego a także wyposażenia domostw, warsztatów pracy, narzędzi i maszyn rolniczych. Atrakcją była prelekcja i pokaz wycinanek kurpiowskich. Podziwialiśmy kunszt i precyzję
na żywo obserwując powstawanie wycinanki. Niektórzy z nas  próbowali swych sił w tej dziedzinie. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum w pięknym otoczeniu Zagrody Kurpiowskiej zakończyliśmy dzień
biesiadą przy ognisku. O godzinie 17.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną zatrzymując się na kilkanaście minut w Komorowie w celu zobaczenia pomników fundowanych w latach międzywojennych przez
absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. Wśród kilkunastu monumentów największym zainteresowaniem cieszył się pomnik przedstawiający generałów Prądzyńskiego i Chrzanowskiego z napisem na
postumencie – „Generał Ignacy Prądzyński  Iganie 10 IV 1831  Generał Wojciech Chrzanowski”  do zobaczenia tutaj:
http://myvimu.com/exhibit/14892517-pomniki-komorowa-i-pradzynski-i-w-chrzanowski . Tuż przed 21.00 wróciliśmy do Igań. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wycieczki składamy Dyrekcji
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce , Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chodowie oraz  Panu Arturowi Ziontkowi za ciekawe opowieści podczas podróży.

fot. Sławomir Jastrzębski