III walne zebranie czlonków

      W dniu dzisiejszym odbyło się III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasze Iganie”. Spotkanie miało
miejsce w świetlicy Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.       
Poruszano następujące zagadnienia:  
   – sprawozdanie Zarządu z pracy stowarzyszenia w 2009r,
   – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu stowarzyszenia,
   – udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2009r,
   – przyjęcie „Planu pracy Zarządu na 2010r”,
   – przyjęcie „Planu budżetu stowarzyszenia na 2010r”.       W wyniku przeprowadzonych głosowań, udzielono Zarządowi absolutorium i przyjęto plan pracy Zarządu i plan budżetu na
2010r.

179-a rocznica bitwy pod iganiami

    Pod pomnikiem Bitwy pod Iganiami odbyły się uroczystości 179-ej rocznicy bitwy 1831 roku. Organizatorem był
Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach. W imieniu stowarzyszenia wiązankę kwiatów złożyli Henryk Durka, Jacek Kuźniarski i Witold Durka.
    Wcześniej wiązanka kwiatów została złożona pod pomnikiem kapitana Hipolita Stokowskiego. Zapalono również znicz. Hołd pamięci kapitanowi oddali Janusz Mikulski i Henryk
Durka.   Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

kulig ’10

      Odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla mieszkańców Igań, na którym gościliśmy również
wielu sympatyków naszej miejscowości. Spotkaliśmy się w plenerze, na leśnej polanie i miało ono nazwę – Kulig ’10. Tak jak poprzednim razem, również i teraz zebraliśmy się przy
rozpalonym ognisku. Pieczenie kiełbasek, rozmowy sąsiedzkie, wesoła zabawa, przejażdżki quadem, kuligiem i na sankach – to wszystko zapewniało przybyłym wspaniałą zabawę. Przygrywająca muzyka
zachęciła niektórych uczestników zabawy do tańca. Oczywiście nie mogło również i tym razem zabraknąć pokazu sztucznych ogni. Po godzinie 17.00 niebo zostało rozświetlone
pięknymi, ognistymi girlandami. Szczególnie zadowolone z tego były dzieci.           Serdecznie dziękujemy uczestnikom, sponsorom i organizatorom!   Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

ognisko ’10

     Odbyło się „Ognisko ’10” – impreza integracyjna dla mieszkańców Igań i sympatyków naszej małej ojczyzny.
Przy rozpalonym ognisku odbywało się pieczenie kiełbasek, poznawanie sąsiadów, wspólne zabawy. Dzieci korzystały z dwóch kuligów, które woziły uczestników ogniska po
pięknej, igańskiej okolicy. Miały również możliwość jazdy na quadzie. Przygrywająca muzyka zachęciła niektórych do tańca. O godz. 16.00 niebo rozświetlił pokaz
sztucznych ogni.
Więcej zdjęć w GALERIA
      Serdecznie dziękujemy uczestnikom, sponsorom i organizatorom!

Sprzątamy przed uroczystością

    Odbyło się sprzątanie otoczenia pomnika i posadowienie masztów na flagi narodowe. Za zakup masztów serdeczne podziękowania
dla wójta gminy Siedlce – Pana Miroslawa Bieńka.
     Po pracach, w których bardzo liczny udział wzięli członkowie i sympatycy stowarzyszenia „Nasze Iganie”, odbył się piknik integracyjny przy ognisku i pieczonych
kiełbaskach.
     Serdecznie dziękujemy!

Tablica z rysem historycznym

   Wspólnymi siłami i środkami członków stowarzyszenia umieszczono przed wejściem na teren pomnika tablicę z rysem historycznym
bitwy pod Iganiami.
    Ponowne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, usunięcie innych nieczystości.
   W pracach udział wzięli: Agnieszka Cieniuch-Krawczun, Jerzy Dmowski, Marek Raczyński, Kazimierz Łęczycki, Witold Durka, Waldemar Borkowski, Antoni Sobiczewski
i Henryk Durka.    Serdecznie dziękujemy!

Zebranie zarządu Stowarzyszenia

   Odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym m.in.: przyjęto nowych członków, omawiano stan przygotowań do obchodów
Święta Niepodleglości, ustalono miejsce posadowienia tablicy informacyjnej o bitwie pod Iganiami.

Dziękujemy za zaangażowanie w porządki przy pomniku

    Powtórne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie
trawy, usunięcie innych nieczystości.
    W pracach udział wzięli: Krystyna i Janusz Mikulscy, Marek Raczyński, Janusz Nowiński, Henryk Durka z synami Marcinem i Damianem.        Serdecznie dziękujemy!

Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe

    Wspólne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie i
wywożenie trawy, usunięcie innych nieczystości.
    W pracach brali udział: Jurek Dmowski z mamą, Piotr Kleszko z synem Mateuszem, Krystyna Mikulska, Zbigniew Cielemęcki, Janusz Umięcki z synem, Agnieszka Cieniuch-Krawczun z mężem
Arturem, Antoni Sobiczewski, Waldek Borkowski, Heniek Durka z synem Marcinem. 
    Prace zostały dokończone następnego dnia.  
    Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział, zaangażowanie własne i niezbędnego sprzętu.

II Walne zebranie członków

     Odbyło się II Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym przyjęto „Regulamin pracy zarządu” i „Regulamin
pracy komisji rewizyjnej” oraz „Plan pracy zarządu na 2009r.”