Tablica z rysem historycznym

   Wspólnymi siłami i środkami członków stowarzyszenia umieszczono przed wejściem na teren pomnika tablicę z rysem historycznym
bitwy pod Iganiami.
    Ponowne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie trawy, usunięcie innych nieczystości.
   W pracach udział wzięli: Agnieszka Cieniuch-Krawczun, Jerzy Dmowski, Marek Raczyński, Kazimierz Łęczycki, Witold Durka, Waldemar Borkowski, Antoni Sobiczewski
i Henryk Durka.    Serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz