zebranie grupy inicjatywnej stowarzyszenia

      Z inicjatywy Janusza Mikulskiego, obecnego przewodniczącego Rady Gminy Siedlce, doszło do dobrowolnego
zorganizowanie się kilkudziesięciu mieszkańców Nowych Igań i Starych Igań w celu powołania stowarzyszenia. Wstępne rozmowy ustalające zakres działania i cele powołania stowarzyszenia odbyły
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie.

Dodaj komentarz