zebranie założycielskie stowarzyszenia „nasze iganie”

      W Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach odbyło się Zebranie Założycielskie 
stowarzyszenia, na którym uchwalono statut stowarzyszenia i wybrano Komitet Założycielski, upoważniając go do zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

Dodaj komentarz